ATP30 โชว์แผนธุรกิจแก่นักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาด FSS

45

นายปิยะ เตชากูล (ที่2จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (ATP30) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (ที่2จากซ้าย) กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1 พร้อมให้ข้อมูลแผนการดำเนินงาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ ในงานบริษัทจดทะเบียนพบเจ้าหน้าที่การตลาด ณ สำนักงาน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆนี้