ATP30 จัดอบรมนักขับ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

47

นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)(ATP30) จัดอบรบหลักสูตรเทคนิคการขับขี่ปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ รุ่นที่ 14 โดย รศ.(กิตติมศักดิ์)ดร.บุญชนะ วิชัยกุล จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในที่ทำงาน (ประเทศไทย) เพื่อเพิ่มทักษะการขับขี่และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่นักขับของ ATP30 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง เมื่อเร็วๆนี้