กรมทรัพย์สินทางปัญญา พลิกโฉมงาน IP FAIR 2019 ครั้งยิ่งใหญ่

37

กรมทรัพย์สินทางปัญญา พลิกโฉมงาน IP FAIR 2019 ครั้งยิ่งใหญ่ สู่เวทีสัมมนาวิชาการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มรูปแบบ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เตรียมปรับโฉมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2019) ภายใต้แนวคิด “GROW YOUR THOUGHTS ต่อยอดความคิด” สู่เวทีสัมมนาวิชาการอย่างเต็มรูแบบ มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และสร้างความได้เปรียบทางการค้า โดยได้จัดให้มีหัวข้อสัมมนาที่คลอบคลุมทุกมิติด้านทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ (1) ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ (2) ต่อยอดธุรกิจ ด้วยแนวคิดทรัพย์สินทางปัญญา (3) พิชิตเกมธุรกิจ วางหมากคิดเรื่องชื่อเว็บไซต์ (4) สร้างสรรค์ลิขสิทธิ์อย่างไรทำกำไรในยุค (5) สิทธิบัตรไทยไปไกลกว่าที่คิด: เจาะประเด็น PCT และ (6) SMEs ก้าวไกลจดแบรนด์ไทยในต่างประเทศ

นอกจากกิจกรรมการจัดสัมมนาให้ความรู้หัวใจหลักของงานแล้ว ยังจัดให้มีกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ บริการให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในโซน IP Clinic, บริการให้คำแนะนำปรึกษาการสืบค้นสิทธิบัตรและแนวโน้มเทคโนโลยีในโซน IP Services, พื้นที่จัดแสดงผลงานและพิธีมอบรางวัล IP Champion, พื้นที่จัดแสดงนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าสนใจ ในโซน IP Showcase และ การจับคู่ธุรกิจ Business Matching

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมชมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2019) ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคมนี้ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.ipfairthailand.com หรือ Facebook: ipthailand หรือ LINE@: @ipthailand

สู่เวทีสัมมนาวิชาการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มรูปแบบ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เตรียมปรับโฉมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2019) ภายใต้แนวคิด “GROW YOUR THOUGHTS ต่อยอดความคิด” สู่เวทีสัมมนาวิชาการอย่างเต็มรูแบบ มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และสร้างความได้เปรียบทางการค้า โดยได้จัดให้มีหัวข้อสัมมนาที่คลอบคลุมทุกมิติด้านทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ (1) ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ (2) ต่อยอดธุรกิจ ด้วยแนวคิดทรัพย์สินทางปัญญา (3) พิชิตเกมธุรกิจ วางหมากคิดเรื่องชื่อเว็บไซต์ (4) สร้างสรรค์ลิขสิทธิ์อย่างไรทำกำไรในยุค (5) สิทธิบัตรไทยไปไกลกว่าที่คิด: เจาะประเด็น PCT และ (6) SMEs ก้าวไกลจดแบรนด์ไทยในต่างประเทศ

นอกจากกิจกรรมการจัดสัมมนาให้ความรู้หัวใจหลักของงานแล้ว ยังจัดให้มีกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ บริการให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในโซน IP Clinic, บริการให้คำแนะนำปรึกษาการสืบค้นสิทธิบัตรและแนวโน้มเทคโนโลยีในโซน IP Services, พื้นที่จัดแสดงผลงานและพิธีมอบรางวัล IP Champion, พื้นที่จัดแสดงนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าสนใจ ในโซน IP Showcase และ การจับคู่ธุรกิจ Business Matching

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมชมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2019) ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคมนี้ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.ipfairthailand.com หรือ Facebook: ipthailand หรือ LINE@: @ipthailand