กทม. รุกตลาดอาหรับ ชู “มหานครแห่งสุขภาพ” ร่วมงาน ATM ที่ดูไบ

38

นางกนกรัตน์ พันธ์นรา รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว พร้อมด้วยนางวรนุช สิงห์โต ผู้อำนวยการส่วนการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ในงาน Arabian Travel Market (ATM 2019) ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นางกนกรัตน์ กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ (Roadshows/Trade shows) เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง แล้วเกิดความประสงค์จะเดินทางมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครมากขึ้น รวมทั้งสามารถเข้าถึงตลาดการท่องเที่ยวทั้งในระดับสากลที่เน้นสินค้าทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และเน้นไปยังกลุ่มตลาดที่มีความสนใจและมีกำลังซื้อสูง และตลาดการท่องเที่ยวใหม่ ที่มีศักยภาพในการเดินทางท่องเที่ยว

โดยแนวคิดของการจัดงานครั้งนี้ ได้นำแนวคิดหลัก “มหานครแห่งสุขภาพ” มุ่งเน้นการนำเสนอด้านอาหารไทย (Dining) และด้านกิจกรรมเสริมสุขภาพกายและจิตใจ (Health) ภายใต้นโยบาย “Bangkok Smile” หรือ “กรุงเทพฯเมืองยิ้ม”

สำหรับกิจกรรมภายในบูธของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย การตกแต่งบูธที่แสดงถึงเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นไทย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมการแสดง ได้แก่การรำภาคกลางที่หลากหลาย เช่น เทวราชนาฏยะเทวะเทวี ซึ่งเป็นการรำเพื่อสักการะเทวะราช และ เนรมิตรัตนโกสินทร์แดนดินถิ่นสยาม กิจกรรมการสาธิตศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การแสดงการแกะสลักผัก ผลไม้ สาธิตการทำอาหาร เช่นกระทงทอง และ การจัดแสดงชิ้นงาน Bangkok Brand อาทิ เครื่องปั้นดินเผา และดอกไม้ประดิษฐ์ ทั้งนี้ได้จัดเตรียมของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมบูธ ได้แก่ ไหมไทยย้อมสีธรรมชาติ Flash Drive ในกล่องไม้พร้อมรูปสถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ดอกไม้ เครื่องหอม ขนม และผลไม้ไทยอบแห้ง แผ่นดีวีดีพร้อมวีดิทัศน์แนะนำการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ฯลฯ โดยการเข้าร่วมงานครั้งนี้ กทม.ตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยวชาวอาหรับให้เข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ มากขึ้น เพื่อสร้างเม็ดเงินให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง

“กรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายที่จะสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้เกิดแก่นักท่องเที่ยวเมื่อได้เดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร เป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน จึงได้มีการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนใน 7 ย่านประวัติศาสตร์ มีเรื่องราวที่สมควรได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงอยู่กับวิถีชีวิตคนกรุง ได้แก่ ย่านนางเลิ้ง ย่านตลาดน้อย ย่านบ้านบุ ย่านบางลำภู ย่านบางระมาด ย่านเสาชิงช้า และย่านหัวตะเข้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร และสามารถดึงนักท่องเที่ยวชาวอาหรับให้เข้าไปท่องเที่ยวในกรุงเทพฯมากขึ้น เพื่อสร้างเม็ดเงินให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น และให้กรุงเทพมหานครเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก” นางกนกรัตน์ กล่าว