SCG Bag to the Future อีโคดีไซน์เพียง 100 ใบเท่านั้น

137

ประสบความสำเร็จอย่างงดงามสำหรับการจัดงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนเมษายน  ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์นานาชาติแถวหน้าของเอเชีย สร้างมูลค่าซื้อขายภายในงาน กว่า 2,200 ล้านบาท โดยมีผู้ซื้อทั้งชาวไทย และต่างชาติกว่า 72 ประเทศ หลั่งไหลเข้าชมงานกว่า 45,000 ราย

และนอกเหนือจากมูลค่าทางธุรกิจที่เกิดขึ้นแล้ว ภายในงานนี้  ยังมีการต่อยอดไอเดียธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ขึ้นอีกมากมาย รวมทั้งการออกแบบสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หนึ่งในนั้นคือความร่วมมือจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และ เอสซีจี ที่ได้เปิดตัวโครงการ SCG Bag to the Future ซึ่งเป็นการร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับถุงปูนซีเมนต์เหลือใช้ โดยร่วมกับดีไซเนอร์ไทยชื่อดัง 3 ท่าน ได้แก่ ภูภวิศ กฤตพลนารา แบรนด์ ISSUE เจริญวิทย์ เพ็ญพงศ์ แบรนด์ KLOSET และอารักษ์ อ่อนวิลัย แบรนด์ URFACE ร่วมออกแบบสร้างสรรค์กระเป๋าดีไซน์ใหม่ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของแต่ละแบรนด์ และตอบโจทย์เทรนด์ใหม่ Make > Use > Return สะท้อนแนวคิดอีโคดีไซน์ในการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้ทรัพยากรใหม่น้อยที่สุด โดยการสร้างระบบการผลิตใหม่ (Re-process) ผ่านการออกแบบใหม่ (Re-design) การเพิ่มมูลค่า (Value Added) การสร้างนวัตกรรมใหม่ (Innovation) การสร้างความร่วมมือ (Collaboration) เพิ่มขึ้น ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการใช้ซ้ำ (Reuse) ถือเป็นการสร้างคุณค่าที่ดีขึ้นและสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมชุมชน สังคม รวมถึงธุรกิจอีกด้วย

กระเป๋าจากโครงการ Bag to the Future ผลิตมาจำนวนจำกัดเพียงแบรนด์ละ 100 ใบเท่านั้น จำหน่าย ณ ห้างสรรพสินค้าสยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม ดิ เอ็มควอเทีย และสยามสแควร์ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดจำหน่าย บริษัทฯจะมอบให้กับ “มูลนิธิที่อยู่อายประเทศไทย” ต่อไป