เตะตา ต้องใจ งานคราฟต์จากคนรุ่นใหม่

52

ภายในงาน Crafts Bangkok 2019 ที่ผ่านมา นอกจากคนรักคราฟต์จะได้เห็นพัฒนาการงานคราฟต์จากผู้ประกอบการภายในงานแล้ว หลายคนที่ได้แวะเวียนไปที่โซน New Detail ยังได้พบกับผลงานหัตถศิลป์ของนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ ซึ่งกลุ่ม Young Blood เหล่านี้ได้นำผลงานที่ตนเองออกแบบและสร้างสรรค์มาจัดแสดงและจำหน่าย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจในตัวชิ้นงาน อันมาจากไอเดียและความตั้งใจจริงของคนรุ่นใหม่

น้อง ๆ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชาเอก การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแฟชั่น และการออกแบบเครื่องประดับ เล่าว่า “พวกเรารวมกลุ่มกันมา เป็นกลุ่มนักศึกษาที่ตั้งใจมางานนี้ ทราบมาว่าเป็นงานเดียวของไทยที่รวบรวมงานคราฟต์ทุกประเภทมาไว้ในงานเดียว จัดขึ้นยิ่งใหญ่และน่าสนใจมาก สำหรับผลงานที่เอามาจัดแสดงและจำหน่าย มีทั้งผ้าที่ย้อมจากเส้นใยธรรมชาติ และ เครื่องประดับจากดินญี่ปุ่น ซึ่งเมื่อได้มาทดลองทำงานทั้งกระบวนการเหนื่อยมากค่ะ แม้จะเป็นชิ้นงานเล็กๆ ล้วนเป็นงานที่ต้องใช้การฝึกฝน และความพยายามอย่างมาก ทำให้เข้าใจเลยว่างานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่ใช้ฝีมือเชิงช่างแบบที่ครูและทายาทฯ ทำขึ้นมานั้น ต้องใช้พลัง ความคิด ความชำนาญ และความสามารถมากมายจริง ๆ ได้มีโอกาสเป็นส่วนเล็กๆที่ทำแต่ก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะ”

ด้านนายธนาดล จันธิมา และ นายปิยพงษ์ ธนะนาวากุล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยรังสิต บอกว่า “รวมกลุ่มกันทำชิ้นงานจากการสานและการปั้น สำหรับการสานนำวัสดุสมัยใหม่ มาใช้เทคนิคการสานกับเหล็ก ทำเป็นโคมไฟและเฟอร์นิเจอร์ และยังมีแจกันและของตกแต่งบ้าน ได้ลองมาเดินดูผลงานผู้ประกอบการในงาน รู้สึกว่าพอมาเห็นตลาด ได้พูดคุยกับลูกค้า การจะสร้างแบรนด์หรือทำสินค้าออกสู่ตลาดให้ขายได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย พวกผมคงต้องศึกษาทำการบ้านเพิ่มเติมอีกเยอะเลยครับ”

Crafts Bangkok 2019 จึงเป็นพื้นที่ซึ่งให้นิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ ได้เห็นความสำคัญของงานหัตถศิลป์และเกิดแรงบันดาลใจในการสืบสานและต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมให้คงอยู่คู่คนไทยตลอดไป