บริติช เคานซิล ชวนร่วมเวทีสัมมนาศึกษาระดับโลก “Going Global 2019”

13

บริติช เคานซิล ชวนร่วมเวทีสัมมนาด้านการศึกษาระดับโลก “Going Global 2019”

Advertisement

บริติช เคานซิล เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาด้านการศึกษาระดับโลกประจำปี “Going Global 2019” ร่วมอัพเดทเทรนด์ด้านการศึกษาจากผู้นำด้านการศึกษานานาชาติระดับโลก ภายใต้หัวข้อ “Knowledge Diplomacy and the Digital World: Does international tertiary education have a role?” พบกับตัวแทนจากประเทศไทยที่จะร่วมขึ้นเวทีสัมมนา ได้แก่ คุณลักขณา ดอกเขียว ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ และ ศ.เอเดน วูน อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พร้อมพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรชื่อดังและผู้เข้าร่วมงานอีกกว่า 1,000 คน จาก 100 ประเทศทั่วโลก งานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อบัตรล่วงหน้าราคาพิเศษ ได้ทาง www.britishcouncil.or.th/going-global ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 22 มีนาคม 2562 และจะสิ้นสุดการจำหน่ายบัตรล่วงหน้าทั้งหมดในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

Going Global คือ งานสัมมนาประจำปีที่จัดขึ้นโดยบริติช เคานซิล เป็นเวทีสัมมนาที่เปิดโอกาสให้ผู้นำระดับโลกทางด้านการศึกษานานาชาติได้หารือเกี่ยวกับนโยบาย และแนวความคิดใหม่ๆ ด้านการศึกษา โดยในแต่ละปีจะมีการหมุนเวียนสถานที่ในการจัดงานในแต่ละประเทศที่มีความโดดเด่นด้านการศึกษา โดยในปี 2018 ที่ผ่านมา ได้จัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

เกี่ยวกับบริติช เคานซิล
บริติช เคานซิล คือ องค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร เราสร้างสรรค์ความรู้และความเข้าใจระหว่างผู้คนในสหราชอาณาจักรและผู้คนทั่วโลก เราสร้างประโยชน์แก่ประเทศที่เราทำงานด้วยผ่านทรัพยากรทางวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักร เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นโดยการสร้างโอกาส สร้างเครือข่าย และสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน เราได้รับเงินสนับสนุนร้อยละสิบห้าโดยรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร