ระวังฟืนไฟ! หมั่นดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วงอากาศแห้ง

84

นอกจากสภาพอากาศที่แปรปรวน การเปิดหมอกควันและฝุ่นในหลายพื้นที่ อันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทัศนวิสัยในการขับขี่ยานพาหนะแล้ว ในช่วงหน้าหนาวและแห้งแล้ง ยังก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ง่าย โดยเฉพาะไฟไหม้ที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดหรือไม่มีคุณภาพ

นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า กฟน. ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าเนื่องจากในระยะนี้สภาพอากาศมีความเปลี่ยนแปลงแห้งแล้งและมีเหตุเพลิงไหม้บ่อยครั้ง ทั้งนี้หากอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ไม่มีคุณภาพ และการใช้งานไม่เหมาะสม อาจทำให้นำไปสู่การเกิดอัคคีภัยได้

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย กฟน. จึงขอเแนะนำให้ทุกบ้านตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย หากพบว่าชำรุดต้องซ่อมแซมทันที ก่อนออกเดินทางควรปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานออกทุกครั้ง และระมัดระวังการใช้ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนควรหมั่นตรวจสอบเป็นพิเศษ ควรปิดสวิตช์ทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน ไม่ปรับอุณหภูมิความร้อนเกินความจำเป็น  ปิดแก๊สหุงต้มเมื่อเลิกใช้งาน ไม่จุดธูปเทียนบูชาพระ หรือจุดบุหรี่ทิ้งไว้ โดยที่ไม่มีคนอยู่ในบ้าน สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น ควรวางเว้นระยะจากผนังเพื่อระบายความร้อน ควรมีถังดับเพลิงที่ได้มาตรฐานในจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของบ้าน พร้อมศึกษาวิธีการใช้งานให้เข้าใจอย่างละเอียด

สำหรับผู้ที่ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย สามารถสอบถามได้ที่ช่องทางสื่อโซเชียล กฟน. หรือศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130  ได้ตลอด 24  ชั่วโมง