ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก “โนวาวิด้า” ชูนวัตกรรมตอบโจทย์คู่รักยุคใหม่

117

นโยบายลูกคนที่สองของจีน ส่งผลให้ชาวจีนรุ่นใหม่หันมาใช้บริการศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากกันมากขึ้น เช่นเดียวกับประเทศไทย ยังมีคู่รักที่ประสบปัญหาการมีบุตรยากอีกมาก เนื่องจากสภาพการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป  ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานในอายุที่มากขึ้นกว่าอดีตหรือปัญหาสุขภาพของผู้ชายหรือผู้หญิง

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นหนึ่งในนโยบายที่ภาครัฐให้การสนับสนุน โดยที่ผ่านมา ชาวจีน เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยมากที่สุด และมีแนวโน้มการเข้ามาใช้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทยมากขึ้นเช่นกัน โดยกลุ่มผู้มีบุตรยาก (Fertility Toursm) เป็นหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยว Cluster ใหม่ ของ Medical Tourism ขณะที่กลุ่มที่มาแรงไม่แพ้กันคือกลุ่มศาสตร์ชะลอวัย Age-reversal

ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า ในปี 2561 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนในกลุ่ม Medical Tourism มีอัตราเพิ่มงขึ้นอย่างชัดเจน มีชาวจีนไม่ต่ำกว่า 40,000 รายที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยเพื่อรับบริการทางการแพทย์โดยเฉพาะ และมีความต้องการบริการทางการแพทย์ 2 ลักษณะ คือ กลุ่มผู้มีบุตรยาก และ กลุ่มที่เน้นดเน้นด้านความหรือศาสตร์ชะลอวัย ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่า  นักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มผู้มีบุตรยากที่เข้ามาใช้บริการในเมืองไทย จะสร้างรายได้ให้ประเทศกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี

ไม่นานมานี้ ได้มีการเปิดตัว โนวาวิด้า อินเทอเกรทีฟ เมดิคอล เซ็นเตอร์” ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากประเทศอิตาลี ให้บริการภายใต้คอนเซ็ปต์ “New Life” โดยมีนายทวีศักดิ์ วยากรณ์วิจิตร เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีศาสตราจารย์ อีวาน ตอร์เรนเต้ ซึ่งเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านการบำบัดด้วยเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell Therapy) และยีนบำบัด (Gene Therapy) จากมหาวิทยาลัยมิลาน ประเทศอิตาลี เป็นแพทย์ที่ปรึกษา

โดยโนวาวิด้าเปิดให้บริการใน 2 ธุรกิจบริการหลัก คือ  ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (Fertility Center) และศูนย์ชะลอวัยและฟื้นฟูเซลล์ (Anti-Aging & Cell Rejuvenation Center)  ซึ่งนอกจากจะช่วยบำบัดฟื้นฟูผู้รับบริการให้กลับมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว ยังช่วยให้ผู้รับบริการด้วยศาสตร์ชะลอวัย สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุขภาพดี

นายทวีศักดิ์ วยากรณ์วิจิตร

แนวคิดในการก่อตั้ง โนวาวิด้า อินเทอเกรทีฟ เมดิคอล เซ็นเตอร์”  มาจาก นายทวีศักดิ์ วยากรณ์วิจิตร ซึ่งเป็นนักธุรกิจในกิจการหลากหลายประเภท และทำงานหนักจนสุขภาพเริ่มทรุดโทรม  จึงตัดสินใจเข้ารับการรักษาด้านเซลล์บำบัด (Cell Therapy) เพื่อดูแลสุขภาพกับ ศาสตราจารย์อีวาน ตอร์เรนเต้ (Prof.Yvan Torrente, MD.,Ph.D.) จากมหาวิทยาลัยมิลาน ประเทศอิตาลี  เมื่อตนเองรักษาได้ผลและมีสุขภาพดีขึ้น จึงเกิดความสนใจแบบจริงจัง และเป็นที่มาของการก่อตั้ง โนวาวิด้า อินเทอเกรทีฟ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ นอกเหนือความเป็นธุรกิจไว้ 2 ประการคือ คนไทยควรมีโอกาสได้รับบริการ ทางการแพทย์ที่ดี ทั้งการป้องกันและการบำบัดรักษา และประการที่ 2 คือ ต้องเกิดการต่อยอดในงานวิจัย และพัฒนา นวัตกรรมเซลล์บำบัดในประเทศไทย จึงเกิดเป็นความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างโนวาวิด้ากับสถาบันการศึกษา  ชั้นนำของไทย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี พระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อให้เกิดงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่เป็นของคนไทย และโนวาวิด้ายังร่วมสมทบทุนบริจาค ให้การสนับสนุน งานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอีกด้วย

“หากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เกิดจากการงานวิจัย ที่เป็นของคนไทยและสถาบัน การศึกษาไทยบ้าง เชื่อว่าต้นทุนในการรักษาจะถูกลง คนไทยควรมีโอกาสเข้ารับบริการทางการแพทย์ ที่ดีที่ทันสมัยในราคาไม่เกินเอื้อม และการต่อยอดงานวิจัยกับแวดวงวิชาการไทยคือหนทางหนึ่งที่ทำให้ เป็นไปได้  โดยโนวาวิด้าพร้อมจะให้สนับสนุนและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อต่อยอดงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ต่อไป”  นายทวีศักดิ์กล่าว

โนวาวิด้าจัดงานเปิดศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากอย่างเป็นทางการเป็นบริการแรก ด้วยมุ่งหมายที่จะเป็น ฟันเฟืองในการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 10 ปีในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ของรัฐบาล ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายในการขยายตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่ม “คู่สมรสที่มีบุตรยาก” (Fertility Tourism) ซึ่งเป็นกลุ่มนักกท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและพร้อมที่จะเข้ารับ บริการ  เมื่อเกิดความเชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ระดับสากล  โดยเฉพาะตลาดใน ประเทศจีน  ซึ่งมีอัตราผู้ต้องการรับบริการในด้านนี้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมี ศ.นพ.สมบูรณ์ คุณาธิคม อดีตประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เป็นแพทย์ที่ปรึกษา และมี พญ.กมลา เตชวิวรรธน์ เป็นแพทย์เฉพาะทางเป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ  ส่วนบริการที่ 2  คือ ศูนย์ชะลอวัยและฟื้นฟูเซลล์ (Anti-Aging & Cell Rejuvenation Center) ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพในระดับยีน ที่ออกแบบมาสำหรับเฉพาะบุคคล (Personalize Medicine) เพื่อช่วยบำบัดฟื้นฟูผู้รับบริการให้กลับมีสุขภาพที่แข็งแรง และยังช่วยให้เกิดการชะลอวัย สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุขภาพดี

คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์

ในงานเปิดศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากของ โนวาวิด้า อินเทอเกรทีฟ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ได้รับเกียรติจาก คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน และมี Mr.Adul Hayimasalae เจ้าหน้าที่การทูต สถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, Dr.Mohamed Foda เจ้าหน้าที่การทูต สถานทูตกาต้าร์, ปรนนท์ ฐิตะวรรโณ รองประธานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI), ปริพันธ์-จำนรรค์ ศิริตัน หนุนภักดี เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย, ออน-ชิชญาสุ์ กรรณสูต ผู้จัดการกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์,    สามขวัญ  ตันสมพงษ์ ผู้บริหารค่ายเพลง What the Duck, ฐิติพงษ์ หล่อประเสริฐ, สุจิตรา  จงชาณสิทโธ,  ศ.ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช,  หยิงหยิง-ศลิษา เอี่ยมมะโนชญ์,  นาขวัญ  รายนานนท์,  ณฤดี  เมธีวงศ์, แนน-ชัญญ ธนเพ็ญชาติ,  ปุ๊กลุก- ทัชชารตี ณ ระนอง, รัชชต    เศรษฐ์วรเดช, พญ.กนกวรรณ เศรษฐพงศ์วนิช ร่วมในงาน โดยมี ฟ้าใส-ปวีณสุดา ดรูอิ้น รองมิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2017  ดำเนินรายการ

ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม “โนวาวิด้า อินเทอเกรทีฟ เมดิคอล เซ็นเตอร์”  ตั้งอยู่ที่ โพธาลัย เลเซอร์ ปาร์ค ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม กรุงเทพฯ