เทศกาลศิลปวัฒนธรรม ม้งบางกอก เฟสติวัล 2019

345

พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “ม้งบางกอก เฟสติวัล 2019” เทศกาลศิลปวัฒนธรรม ม้งกรุงเทพและเครือข่าย งานเฉลิมฉลองสานสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ม้งที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง โดยมี ดร.ประหยัด นันทศีล นายกสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย รวมถึงคณะผู้จัดงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ สวนสนุกเก่า วันเดอร์เวิลด์ ( Wonder world ) ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ
งาน “ม้งบางกอกเฟสติวัล 2019” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 – 2 ธันวาคมนี้ โดยสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างพี่น้องม้งที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง และเป็นเวทีในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวม้งมิให้สูญหายไป ส่งเสริมศิลปินนักร้องม้งให้มีเวทีในการขับขานผลงานเพลงพื้นบ้านและเพลงร่วมสมัย รวมถึงในงานยังมีการจัดประกวดสาวงาม Miss Hmong Thailand 2019 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หญิงม้งรุ่นใหม่ได้แสดงความรู้ความสามารถ กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และเป็นตัวแทนของพี่น้องม้งในการทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป โดยรายได้ในการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด สมาคมฯ จะนำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลทั้งหมด