“ความงามข้ามขอบเขต” นิทรรศการศิลปะคู่ขนาน Thailand Biennale

310
ผลงานโดย นพวงษ์ เบ้าทอง

เรื่องราวดีๆ สำหรับผู้รักงานศิลปะมาถึงแล้ว แถมยังเป็นช่วงเวลาอันแสนพิเศษ เพราะในช่วงที่ประเทศไทย อบอวนไปกลิ่นไอของสุนทรียะของศิลปกรรม จากศิลปิน และผู้สนใจงานด้านศิลปะจากทั่วโลก ในงานเทศกาลศิลปะ “Biennale” ซึ่งเป็นที่รู้จักดีในแวดวงศิลปะระดับนานาชาติ ที่มาจัดงานในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 โดยแบ่งเป็น 2 งาน คือ Thailand Biennale 2018 และ Bangkok Art Biennale มูลนิธิบัวหลวง จึงจัดงานนิทรรศการ “Beyond Artistic Boundary : ความงามข้ามขอบเขต” คู่ขนานไปพร้อมๆ กัน

ผลงานโดย อ.ปัญญา วิจินธนสาร

นิทรรศการBeyond Artistic Boundary : ความงามข้ามขอบเขต” จัดขึ้นเพื่อประกาศให้โลกรับรู้ถึงศิลปกรรมร่วมสมัยของไทย ที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งนี้มูลนิธิบัวหลวง ได้รวบรวมผลงานของผู้ที่รับรางวัล จากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงมา ที่จัดอย่างต่อเนื่องเวลากว่า 40 ปี มีศิลปินที่ได้รับรางวัลถึง 224 ท่าน ซึ่งปัจจุบันศิลปินหลายท่านเป็นศิลปินแห่งชาติ และบางท่านสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาความสามารถ เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ผลงานของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

โดยคณะกรรมการตัดสินรางวัลจิตรกรรมบัวหลวง ได้คัดเลือกศิลปิน จำนวน 46 ท่าน อาทิ อิทธิพล ตั้งโฉลก , ปรีชา เถาทอง , เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ , เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ , ปัญญา วิจินธนสาร , ประสงค์ ลือเมือง, ญาณวิทย์ กุญแจทอง ชาติชาย ปุยเปีย , วิโชค มุกดามณี, ถาวร โกอุดมวิทย์ , ปริญญา ตันติสุข และ ไพโรจน์ วังบอน เป็นต้น

รางวัลที่ 1 จิตรกรรมไทยแนวประเพณี (ปี 2556) โดย ปานพรรณ ยอดมณี
ผลงานของ ปานพรรณ ยอดมณี

งานนิทรรศการ Beyond Artistic Boundary : ความงามข้ามขอบเขต” จะจัดแสดงงานของศิลปินเมื่อครั้งได้รับรางวัล จิตรกรรมบัวหลวง และผลงานผลงานที่สร้างสรรค์ใหม่ ยังไม่เคยจัดแสดงที่ใดมาก่อนอีก 1 ชิ้น เพื่อแสดงถึงความเคลื่อนไหวของงานศิลปะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย อีกทั้งเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจให้แก่ศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไป

ผลงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว
ผลงานโดย ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์

นิทรรศการ “Beyond Artistic Boundary: ความงามข้ามขอบเขต” จัดแสดงที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2561 – วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. – 19.00 น. (ยกเว้นวันพุธ) ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (บริเวณสะพานผ่านฟ้า)