ช้อปให้เธอยิ้มได้ หนุนสตรีไทยไกลจากความรุนแรง 12-16 ก.ย.นี้

67

แม้ตัวเลขของเหยื่อความรุนแรงในสังคมไทยจะเพิ่มสูงขึ้นทุกปี อีกทั้งยังมีรูปแบบที่หลากหลายจนคาดไม่ถึงมาก แต่ส่วนใหญ่ปัญหาของความรุนแรง ก็ยังเกิดจากครอบครัว และนั่นคือสิ่งที่รัฐบาล โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงต้องดำเนินภารกิจต่อเนื่อง เพื่อสางปัญหาเหล่านั้นให้หมดไป เพราะเชื่อว่า สังคมจะดีได้ต้องเริ่มต้นที่ครอบครัว

“ปัญหาความรุนแรงของสังคมในประเทศไทย ส่วนใหญ่ยังเกิดขึ้นในครอบครัว ดังนั้น ต้องพยายามแก้ในเรื่องนี้ให้ได้ เพราะสังคมก็คือครอบครัว จากครอบครัวเล็ก รวมเป็นสังคมระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ หากแก้ปัญหาครอบครัวได้ นั่นเท่ากับว่าเป็นการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทาง” พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมตลาดนัด สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 กันยายน 2561 ที่ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

“มหกรรมตลาดนัด สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง” จัดขึ้นเพื่อแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพื้นถิ่น ฝีมือกลุ่มสตรีและครอบครัวทั่วประเทศกว่า 200 ร้านค้า และเชิญภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง มาออกบูธและจัดแสดงนิทรรศการประเด็นความรุนแรง อีกจำนวน 45 บูธ

นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงในทุกรูปแบบ เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรง รวมถึงการประกวดผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพสตรี การแสดงแฟชั่นโชว์เอกลักษณ์ผ้าไทย เป็นต้น

พลเอกอนันตพร กล่าวว่า พม. มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ครอบครัวมีความเข้มแข็ง ส่งผลให้สังคมมั่นคงประเทศชาติบ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้า ดังนั้น จึงจำเป็นต้องสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมจะต้องได้รับสิทธิ โอกาส และการคุ้มครองอย่างเสมอภาค ซึ่งรัฐบาลเองก็มีนโยบายส่งเสริมทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างศักยภาพคนอย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงการป้องกันและการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงในสังคม ซึ่ง พม. ให้ความสำคัญ

ทั้งนี้ ปัญหาความรุนแรงในสังคมมักเริ่มต้นจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัว แล้วขยายออกไปสู่ชุมชนและสังคม โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เช่น การว่างงาน ความยากจน ซึ่งเป็นผลให้เกิดความเครียด และนำมาซึ่งความรุนแรง แต่หากบุคคลในครอบครัวมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง  ก็จะสามารถลดปัญหาความรุนแรงและไปสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ (Zero Violence) ได้

การจัดงานมหกรรมตลาดนัดฯ ภายใต้แนวคิด “สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง” ถือได้ว่าเป็นการเชื่อมงานด้านอาชีพสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง  ด้วยการสร้างโอกาสและรายได้ที่มั่นคงให้แก่สตรีและครอบครัว

ด้าน นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (อธิบดี สค.) กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมตลาดนัด สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง  เป็นการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพื้นถิ่นฝีมือกลุ่มสตรีและครอบครัวทั่วประเทศที่ได้รับการส่งเสริม ฝึกสอน และพัฒนาฝีมือจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง 8 แห่ง ของ สค. พม. มาจำหน่ายและสาธิตวิธีการผลิต โดยสมาชิกในครอบครัวได้ร่วมกันทำ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจให้สตรีและครอบครัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสังคมลงได้

โดยทางศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างทักษะอาชีพ เช่น การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า การตัดและตกแต่งทรงผม การนวดแผนไทย การโรงแรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งอาหาร เสื้อผ้า กระเป๋า และของใช้ในครัวเรือน ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสรรค์สร้างเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจ รวมไปถึงราคาที่คนส่วนใหญ่สามารถจับจ่ายได้ นอกจากนั้น ยังมีการส่งเสริมต่อยอดให้สตรีได้รวมกลุ่มเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของตนเองอีกด้วย

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสตรี การออกบูทของเครือข่ายด้านสตรีและครอบครัว การสร้างโลกธุรกิจใหม่ด้วยไลน์แอด โดยเภสัชกรหญิงโสภา พิมพ์สิริพานิชย์ ตลอดจน การเสวนา “การช่วยให้เด็กและสตรีเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทอลครั้งแรกในประเทศไทย” (โดยผู้แทนจาก DTAC อัยการจังหวัด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) และการเสวนา “มิติการทำงานของพื้นที่เพื่อการส่งเสริมสัมพันธภาพ ลดความรุนแรงในครอบครัว” การเล่านิทาน “เรื่องมะปรางหวานกับบ้านบินได้” จาก ศพค. ท่ามะปราง    ซึ่งเป็นกลไกหลักในการทำงานของ สค. และพบกับ 2 บุคคลดัง คุณศัลยา สุขะนิวัตติ์ ผู้เขียนบทฯ และ คุณหยา จรรยา ธนาสว่างกุล นักแสดงที่รับบท “พี่ผิน” จากละครบุพเพสันนิวาส รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับคุณท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ศิลปินดารา เป็นต้น

รางวัลผลิตภัณฑ์กระเป๋าแฟชั่น อับดับ 1 เป็นของ กระเป๋าสานจากต้นเตย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.ศรีสะเกษ
รางวัลประเภทเสื้อผ้าแฟชั่น จากลำปาง

จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วม ช้อป ชิม ชม ในงานมหกรรมตลาดนัด สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทย ไร้ความรุนแรง ซึ่งเป็นการสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้แก่คนในสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

จากการที่เราได้เข้าร่วมงานในวันแรกพบว่า บรรดาสินค้าที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายนั้น ล้วนมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ โดยในวันนี้ ยังมีการมอบรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจำปี 2561 ทั้งประเภท เสื้อผ้าแฟชั่น และ กระเป๋าแฟชั่น แม้จะมีที่ 1 เพียงหนึ่งเดียว แต่รางวัลรองๆ ลงมา ก็ไม่ได้น้อยหน้ากว่ากัน แถมยังมีความน่าสนใจ สำหรับคนที่มีสไตล์ที่แตกต่างกัน

อยากรู้ อยากชม ว่าเป็นอย่างไร ก็มุ่งเข้าไปที่งาน นอกจากเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ และของที่ระลึกแล้ว ภายในงานยังมีของกินจากท้องถิ่นต่างๆ มาให้อร่อยกันถึงที่ โดยในทุกๆ วันก็จะมีกิจกรรมต่างๆ ให้ร่วมสนุกพร้อมสร้างสรรค์ความรู้

ให้ทุกคนในสังคม มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความรุนแรงในสังคม ที่เริ่มต้นมาจากปัญหาครอบครัว เพราะเราคนไทยทุกคน ก็คือ “ครอบครัวเดียวกัน”