ททท. เปิดตัว “โครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว”

118

วันพฤหัสที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 -17.30 น. นาย ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในงานแถลงข่าว เปิดตัว “โครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว” ณ ลานกิจกรรม โซน Central court ชั้น 6 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการที่จะเผยแพร่ และต่อยอดโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการจัดทำ “โครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว” และยังช่วยสนับสนุนแนวคิด Local Experience เพื่อเสริมรายได้สู่ชุมชน สร้างความเข้มแข็งของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร การรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว และยังเป็นการเพิ่มทางเลือกที่น่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยว