ส.สื่อมวลชนจัดวิ่งหาทุนจัดถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสพภัย

36

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่งในการแข่งขันวิ่งท้าฝน โดยมี นายธวัชชัย กิตติรัตนวิวัฒน์ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม พร้อมด้วยตัวแทนองค์กรพันธมิตร ตัวแทนจากสมาคมวิทยากล สมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทย สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยร่วมปล่อยตัว ท่ามกลางนักวิ่งท้าฝนจำนวนมากมาย ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

หลังจากปล่อยตัวนักวิ่งท้าฝนแล้ว นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมวิ่งฝ่าฝนไปพร้อมกับนักวิ่งท่าฝนในระยะทาง 5 กม. ด้วย แต่ระยะทางการวิ่งนั้นมีด้วยกัน 2 ระยะ คือ ฟันรัน 5 กม. และมินิมาราธอน ระยะ 10 กม.

นายธวัชชัย กิตติรัตนวิวัฒน์ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม กล่าวว่า  การจัดการแข่งขันวิ่งท้าฝนในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุปรเสงค์เพื่อหาทุนจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อให้นักข่าวที่เข้าถึงพื้นที่ประสพภัยก่อน สามารถนำถุงยังชีพไปช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบภัยได้ทันที เพราะจากประสบการณ์ของนักข่าว พบว่ากว่าที่ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ตามไปถึงพื้นที่ ก็ต้องรออีกอย่างน้อยสองสามวันหลังจากที่มีข่าวเผยแพร่แล้ว นักข่าวที่ไปทำข่าวจึงอยากจะนำถุงยังชีพไปยังพื้นที่ๆ จะทำข่าวด้วยเลย เพื่อจะได้หยิบยื่นความช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยที่อยู่ในสภาพยากลำบากที่สุดก่อน

นอกจากนี้ นายธวัชชัย กิตติรัตนวิวัฒน์ นายกสมาคมนักข่าวเพื่อสังคม ผู้ออกแบบคีมตัดเหล็กระบบไฮโดรลิคปั้มด้วยมือ ซึ่งมีพลังตัดโซ่เหล็กขาดได้ในครั้งเดียว เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ไม่ต้องพ่นไฟให้เหล็กร้อนจนขาด ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ประสบเหตุ จึงได้จัดแจกคีมตัดเหล็กระบบคันโยกไฮดรอลิคนี้ให้แก่มูลนิธิหรือหน่วยกู้ภัยต่างๆ ที่มาจากจังหวัดต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจกู้ภัยต่อไป