ทีเอ็มบี จับมือ มจธ. ผุดหลักสูตร Lean Quick Win

46

ทีเอ็มบี จับมือ มจธ. ผุดหลักสูตร Lean Quick Win พัฒนาไอเดียธุรกิจ
ต่อยอดสร้างโอกาสเอสเอ็มอีไทย เติบโตอย่างแตกต่าง

ดร. รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ (ซ้าย) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี และ ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์ (ขวา) รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมต่อยอดโอกาสธุรกิจให้กับเอสเอ็มอี สามารถเติบโต “ได้มากกว่า” (Get MORE with TMB) จัดหลักสูตร “Lean Quick Win” ที่พัฒนามาจากโครงการ Lean Supply Chain by TMB เป็นเวิร์คช้อปแบบเข้มข้น 3 วัน สำหรับธุรกิจบริการสถานประกอบการทางการแพทย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีได้รับความรู้ที่ผสมผสานกันระหว่างแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรกับเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จุดประกายไอเดีย และต่อยอดธุรกิจให้โตได้อย่างแตกต่างในยุคดิจิทัล พร้อมรับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญ ณ อาคารเคเอกซ์ มจธ.