ทีเอ็มบี แต่งตั้ง ชมภูนุช ปฐมพร เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลูกค้าเอสเอ็มอี

61

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี เปิดเผยว่า ธนาคารได้แต่งตั้ง นางสาวชมภูนุช ปฐมพร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจสาขา เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลูกค้าเอสเอ็มอี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561

นางสาวชมภูนุชเข้าร่วมงานกับทีเอ็มบี ตั้งแต่ปี 2552 ในตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริการส่วนกลาง โดยมีผลงานและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมาโดยตลอด ทั้งนี้ หลังจากที่ได้ประสบความสำเร็จในการนำการเปลี่ยนแปลงในการดูแลบริหารอาคาร จัดซื้อจัดจ้าง และงานบริการองค์กร นางสาวชมภูนุชก็ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งก็ได้พลิกโฉมการดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารเป็นอย่างมากผ่านโครงการ HR Transformation และด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการดังกล่าวข้างต้น จึงได้รับความไว้วางใจให้ดูแลธุรกิจสาขาในเวลาต่อมา

นางสาวชมภูนุชเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของสาขาผ่านโครงการ Branch Transformation ส่งผลให้สาขาสามารถเพิ่มยอดขายได้อีกเท่าตัว ประสบความสำเร็จในการขยายการให้บริการลูกค้า Wealth และมีการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานสาขาในด้านกลยุทธ์การขายและการให้บริการลูกค้าอย่างเข้มข้น เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานและมีการเริ่มทำงานแบบ Agile เป็นครั้งแรกในทีเอ็มบีที่หน่วยงานสาขา สร้างทีมที่ปรึกษาการลงทุนที่มีความรู้เป็นอย่างดีในการให้บริการ TMB Advisory โดยผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกล นอกจากนี้ นางสาวชมภูนุชยังเป็นผู้ที่ริเริ่มการประสานความร่วมมือในการทำงานระหว่างหน่วยงานซึ่งดูแลลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก และลูกค้าธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลลูกค้าของธนาคาร และยิ่งไปกว่านั้น ยังได้จุดประกายความคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือจากการทำงานด้วยการรวมพลังอาสาสมัครทีเอ็มบีจากสาขาเพื่อทำงานพัฒนาชุมชนร่วมกับ ไฟ-ฟ้า ตามโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน” โดยอาสาสมัครจากสาขาได้ร่วมกันจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนแล้ว กว่า 100 โครงการทั่วประเทศ

นายปิติ กล่าวด้วยว่า “ด้วยทักษะและประสบการณ์ในการทำงานและความเข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดี ผมเชื่อมั่นว่าคุณชมภูนุชจะสามารถสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ทีมงานเอสเอ็มอีเพื่อพัฒนาการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้มากกว่า (Get MORE) และสร้างประสบการณ์ที่ดีเพื่อลูกค้าของเราตามเป้าหมายที่ธนาคารตั้งไว้ต่อไป”

อนึ่ง นางสาวชมภูนุช เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลูกค้าเอสเอ็มอี แทน นางสาวเทียนทิพย์ นาราช ซึ่งขอได้ขอลาออก