กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

69

กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม “ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี

วันอาทิตย์ ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.45  น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดกิจกรรม “ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ และบุคลากรของกรมกิจการผู้สูงอายุ   กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำรัชกาลปัจจุบัน) จำนวน 3 ต้น และต้นทองอุไร จำนวน 10 ต้น ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารจงกลนี (อาคารโรงอาหาร) และกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning ณ บริเวณอาคารบ้านพักผู้สูงอายุและบริเวณโดยรอบ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ และเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 80 คน