เครือ BDMS เปิดโครงการ My First Class Health Care @ BDMS

52

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ หรือ บีดีเอ็มเอส แถลงกลยุทธ์ความร่วมมือในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมกับ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดตัวโครงการ My First Class Health Care @ BDMS เสนอการดูแลสุขภาพ ดึงศักยภาพ 6 กลุ่มโรงพยาบาลในเครือข่ายทั่วประเทศ ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ตอกย้ำความเป็นเครือโรงพยาบาลมาตรฐานสากล ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) และประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มรพ.กรุงเทพ กล่าวว่า โรงพยาบาลในกลุ่ม BDMS มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการทางการแพทย์ การรักษาพยาบาลและดูแลผู้ป่วย เพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเครือข่ายโรงพยาบาลชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่สามารถให้บริการทางการแพทย์และการรักษาที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองคุณมาตรฐานสากล (JCI) ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาล ปัจจุบัน บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) มีกลุ่มเครือข่ายโรงพยาบาล 6 กลุ่มชั้นนำของประเทศไทย ประกอบไปด้วย กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล เครือ BDMS ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาทักษะ ความรู้ ให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ทั้งการวิจัย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงด้านเทคโนโลยี การนำเครื่องมือที่มีความพร้อมทางเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการรักษา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ และพร้อมให้ผู้ป่วยที่มีความต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาลและเข้าถึงการบริการอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มโรงพยาบาลในเครือ BDMS รวมถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาด้านการแพทย์กับโรงพยาบาลในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและต่างประเทศ เครือ BDMS มีความมั่นใจว่าศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ และความพร้อมในการให้บริการอย่างครอบคลุม จะสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ป่วยเข้ารับบริการและเน้นย้ำการให้บริการทางการแพทย์และการรักษาที่มีคุณภาพของกลุ่มโรงพยาบาล BDMS

นฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลประกอบการของกลุ่ม BDMS มีการเติบโตที่แข็งแกร่ง สาเหตุหลักส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ประกอบกับการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มประกันสุขภาพ สำหรับโครงการ My First Class Health Care @ BDMS นี้ ถือเป็นความร่วมมือที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์ไลฟสไตล์และความต้องการในแบบฉบับของแต่ละบุคคล BDMS จึงร่วมมือกับ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ เพิ่มแผนประกันเพื่อการดูแลสุขภาพ โดยความร่วมมือนี้นับเป็นโครงการใหม่ให้กับกลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุน เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ตลอดจนถึงกลุ่มชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย ที่กำลังมองหาแผนประกันสุขภาพในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากแผนประกันสุขภาพในรูปแบบเดิมและต้องการงานบริการที่สะดวก รวดเร็ว ด้วยความพร้อมจากทีมแพทย์ที่มากด้วยประสบการณ์คอยให้การดูแล โครงการ My First Class Health Care @ BDMS ให้สิทธิพิเศษความคุ้มครองสุขภาพในโรงพยาบาลในเครือ BDMS รวมถึงกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล ประเทศกัมพูชา ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก การให้บริการพิเศษในอีกหลายด้านอีกด้วย

นายแพทย์ตฤณ จารุมิลินท ประธานฝ่ายแพทย์ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า BDMS มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านการแพทย์และเทคโนโลยีอยู่อย่างต่อเนื่อง กลุ่ม BDMS มีความมุ่งมั่นในการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์เฉพาะทาง โดยการมุ่งสู่ Center of Excellence หรือ CoE ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่ม BDMS ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรแต่ละฝ่ายให้มีทักษะ ความรู้ การพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ การให้บริการครอบคลุมการรักษาในทุกมิติ ขณะเดียวกัน BDMS สนับสนุนให้มีการค้นคว้าและวิจัยความรู้ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย ความร่วมมือกับสถาบันทางการแพทย์ในต่างประเทศ (Affiliation)

นอกจากนี้ยังมีการทำงานร่วมกันในด้านงานวิชาการ การพัฒนางานวิจัย เพื่อรองรับการดูแลและรักษาผู้ป่วย ภายใต้ความเป็น Trusted Healthcare Network ที่แข็งแกร่ง อีกหนึ่งความสำคัญในการดูแลผู้ป่วย (Patient-focused) ที่นอกเหนือจากมาตรฐานทางการรักษาพยาบาลคือการเตรียมความพร้อมเรื่องระบบการส่งต่อผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศ ในทุกระบบการขนส่ง เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในช่วงเวลาวิกฤต เช่น บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศไปกับเฮลิคอปเตอร์ ที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินมารักษาต่อ ณ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูง (Super Tertiary Care) ที่มีขีดความสามารถในการให้บริการและมีความพร้อมในการรักษา ได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับผู้ป่วยหลายๆ คนนั้น อาจไม่ได้หมายความถึงเพียงแค่การรักษาอาการเจ็บป่วยทางร่างกายของคนไข้เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการเยียวยาทางด้านจิตใจและการสื่อสารกับคนไข้ด้วยความเข้าใจ การเข้าถึงจิตใจของผู้ป่วย ก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยเช่นกัน นับเป็นการให้บริการอันเป็นเอกลักษณ์ของ BDMS ที่พร้อมให้บริการคนไข้ด้วยหัวใจของการบริการด้วยวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง ความร่วมมือระหว่างเครือ BDMS และ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ มั่นใจได้ถึงการบริการที่ครอบคลุมการรักษาในทุกมิติ ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ที่มีความแข็งแกร่ง สู่มาตรฐานสากลที่ดียิ่งขึ้น