ท้านักดีไซน์ประลองไอเดียจากผ้าขาวม้า ตอบโจทย์ “นวอัตลักษณ์”

304

ผ้าขาวม้านับเป็นของใช้ที่เรียกได้ว่าสารพัดประโยชน์ เดิมทีก็มีการใช้ไอเดียมาผสมผสานให้เกิดการใช้งานที่หลากหลาย จะผูกเป็นกระเป๋าหอบสัมพาระ ห่ออาวุธหรือของใช้อื่นๆ ปูนอน นุ่งอาบน้ำ นุ่งอยู่บ้าน นุ่งไปงาน คาดเอว ผูกเป็นเปลนอนเด็ก จนพัฒนามาเป็นการตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ ประดับประดาตามสถานที่ต่างๆ เพื่อสร้างสีสัน นำมาผูกกับรถในขบวนแห่ขันหมาก หรือมอบให้กันเป็นของที่ระลึก

จะว่าไปไอเดียที่เกิดจากผ้าขาวม้าก็มีความหลากหลายมากแล้ว อีกทั้งผาขาวม้าในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยก็ยังมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน แต่เท่านั้นยังไม่พอ เพราะไอเดียคือหนทางในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และวันนี้เราก็มีเวทีที่ท้าประลองความสามารถของนักออกแบบไทย โครงการ “ประกวดผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561”

โครงการ “ประกวดผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561”  เกิดจากความร่วมมือของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “นวอัตลักษณ์”  เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจใช้ความรู้ความสามารถในการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสินค้าผ้าขาวม้าทอมือ ให้มีอัตลักษณ์ใหม่ที่โดดเด่นชัดเจน ทันสมัย มีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้น และส่งเสริมให้ผู้บริโภคเห็นถึงคุณค่าของ “ผ้าขาวม้าทอมือ” ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของครัวเรือนในชนบทและภูมิปัญญาท้องถิ่น

คุณจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากการติดตามข่าวสารโครงการในช่วง  1 ปีที่ผ่านมา รู้สึกประทับใจในความคิดสร้างสรรค์ การสร้างความมีส่วนร่วม ตลอดจนกิจกรรมที่ต่อเนื่องของโครงการนี้ และมีความเชื่อมั่นว่าเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของโครงการนี้  มีความสอดคล้องกับพันธกิจหลักของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอย่างชัดเจน กล่าวคือ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ  รวมถึงการขยายช่องทางตลาดและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการของคนไทย สำหรับการสร้างความร่วมมือกันในปี 2561 นี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้มีการสนับสนุนโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฎิบัติการ นับตั้งแต่การเชื่อมโยงชุมชนผู้ผลิตเข้ากับผู้ชำนาญการของกลุ่มผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมประกวดงานออกแบบผ้าขาวม้าทอมือ ในหัวข้อ “นวอัตลักษณ์” ทั้งในด้านการจัดหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมตัดสินผลงานและในด้านการจัดหาสถานที่ทัศนศึกษาให้กับผู้ชนะการประกวด รวมถึงการสนับสนุนพื้นที่ในการจัดแสดงผลงานต่างๆ ตามความเหมาะสม เชื่อว่าทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันและพัฒนาผู้ผลิตอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตอันใกล้นี้ สินค้าผ้าขาวม้าทอมือของไทยจะมีโอกาสขยายช่องทางตลาดไปยังต่างประเทศได้อย่างแน่นอน

ด้านคุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาสินค้าผ้าขาวม้าทอมือ ให้มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน มีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้น และ มีช่องทางการตลาดที่กว้างขวางขึ้น เพื่อนำไปสู่รายได้ที่ยั่งยืนของชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้า

ในการประกวดโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “นวอัตลักษณ์” เพื่อโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา นักออกแบบอิสระ หรือบุคคลทั่ว ไปทุกสัญชาติที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ใช้ความรู้ความสามารถในการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสินค้าผ้าขาวม้าทอมือ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 หัวข้อ คือ

สาขาออกแบบแฟชั่น Concept คือ “Smart Summer” ผู้สมัครจะต้องส่งภาพสเก็ตช์ของแฟชั่นผ้าขาวม้าทอมือในทั้ง collection ซึ่งมีอย่างน้อย 4 ชุด คือ ชุดกลางวัน ชุดกลางคืน ชุดลำลอง และ เครื่องประดับ

สาขาออกแบบเคหะสิ่งทอ Concept คือ Resort Lobby โดยภาพเสก็ตช์จะต้องโชว์บริเวณฝ่ายต้อนรับของโรงแรมประเภทรีสอร์ทซึ่งตกแต่งด้วยผ้าขาวม้าทอมือ อันอาจรวมถึงของใช้ เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งทั้งในและนอกอาคาร (จำนวน 4 ชิ้น)

สาขาออกแบบลายผ้าขาวม้า เป็นการออกแบบลวดลายหรือการผสมผสานวัสดุใหม่ในการถักทอผ้าขาวม้า ที่สร้างให้เกิดคุณสมบัติพิเศษขึ้น โดยผู้สมัครจะต้องเขียนบรรยายคุณสมบัติพิเศษของลวดลายหรือวัสดุใหม่นี้ประกอบการส่งผลงาน

โดยรางวัลชนะเลิศ ในแต่ละสาขา ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และแพ็คเกจเดินทางไปศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่นสำหรับ 2 คน  และเงินสนับสนุนในการจัดทำชิ้นงานทั้งหมดใน collection ที่ออกแบบเพื่อนำมาแสดงในโครงการฯ นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการร่วมจัดแสดงผลงานในแฟชั่นโชว์ของโครงการฯ  ณ ศูนย์การค้าหรือโรงแรมระดับห้าดาว พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานการประกวดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยส่งไปรษณีย์ มาที่ บริษัท ทศภาค จำกัด เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 20 ยูนิตบี 2001-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (จ่าหน้าซอง “โครงการประกวดผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย 2561” ) หรือ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด เว็ปไซต์ www.prsthailand.com Facebook ประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย หรือ pakaomathailand