แชะกันยังประติมากรรมหุ่นฟางชุมชนนาอ้อ ถูกใจไปเลยนะ

261

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้ผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวที่บ้านนาอ้อ จังหวัดเลย แต่ก็ต้องยอมรับว่ายังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก การสร้างเสริมเติมเสน่ห์ให้กับชุมชน จึงเป็นแนวทางที่ถูกหยิบจับมาใช้ กลายเป็นจุดขายใหม่ที่ทำให้เราได้รู้จักนาอ้อมากขึ้น ผ่านหุ่นฟางเก๋ๆ ที่หลายคนอาจจะไปชมไปแชะกันมาแล้ว

นี่คือแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดำเนินการโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือที่รู้จักกันในนาม อพท. ซึ่งเดิมที่เราอาจจะคุ้นเคยกับการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม แต่ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวนั้น ยังมีส่วนประกอบอีกหลายด้าน โดยเฉพาะความร่วมมือของชุมชนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย หรือ อพท.5 เปิดเผยว่า สำนักงานพื้นที่พิเศษเลยจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวบ้านเก่าเล่าเรื่องคนนาอ้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามเส้นทางวัฒนธรรม พร้อมจัดทำประติมากรรมหุ่นฟาง โดยอพท.ได้เข้าไปพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนการท่องเที่ยวแก่ชุมชนนาอ้อ พร้อมทั้งสร้างจุดขายทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและชุมชนยั่งยืนตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล

 

ชุมชนนาอ้อเป็นชุมชนเก่าแก่ มีเชื้อสาย “เผ่าไทลื้อ” เริ่มมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่แห่งนี้ ตั้งแต่เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2236 ดังนั้น จึงเห็นว่าในตำบลนาอ้อจะมีโบราณสถานที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์มากมาย เช่น วัดศรีจันทร์ ซึ่งมีพิพิธภัณฑ์ชุมชนซึ่งเก็บรวบรวมโบราณวัตถุล้ำค่ามากมาย มีส้วมฝรั่งเศส ซึ่งสื่อถึงเรื่องราววีรกรรมของชาวนาอ้อในสมัยที่ฝรั่งเศสบุกเพื่อชิงดินแดนประเทศไทย นอกจากนี้ ในพื้นที่ชุมชนนาอ้อ ยังเต็มไปด้วยบ้านไม้เก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีคุณค่า ซึ่งคู่ควรแก่การอนุรักษ์หวงแหน มีศาลเจ้าปู่คำแดง ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวนาอ้อเคารพนับถือ

อย่างไรก็ดี แม้ชุมชนนาอ้อจะเป็นชุมชนเก่าแก่ของจังหวัดเลย อุดมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ทั้งวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม โบราณสถาน และมีประวัติศาสตร์มากมาย แต่จุดอ่อนในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนนาอ้อ คือ ขาดการนำเสนอให้น่าสนใจและขาดแหล่งดึงดูด อพท. จึงมีแนวคิดในการสร้างประติมากรรมหุ่นฟางขึ้นมา เพื่อสร้างจุดขายใหม่สำหรับนักท่องเที่ยว

สำหรับประติมากรรมหุ่นฟางมีทั้งหมด จำนวน 6 ตัว ประกอบด้วย ช้าง ปลาแม่น้ำโขง หุ่นฟางชาวชุมชนนาอ้อ น้องพาเพลิน (mascot ของ อพท.) ค่างแว่นถิ่นเหนือแห่งวัดถ้ำผาปู่และพญานาค

ทั้งนี้การสร้างขึ้นก็เพื่อเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างจุดขายให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน ด้วยการนำกองฟางที่เหลือเหลือทิ้งจากการทำนามาสร้างเป็นหุ่นฟางจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่นำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ช่วยเพิ่มมูลค่าในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และอื่น ๆ และเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในบ้านนาอ้อเพื่อเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนมากขึ้นด้วย

ใครไปเที่ยวจังหวัดเลย ก็ลองแวะไปชมไปแชะกับเจ้าหุ่นฟางเหล่านี้ได้ จากนั้นก็เดินสายเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนซึ่งมีอยู่หลายจุด แถมยังมีโฮมสเตย์ให้เข้าพัก ด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ถือเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ น่าชวนกันไปเลยนะ