โครงการ Wash & Share “ซักเพื่อให้”ลดปัญหาขยะเสื้อผ้า ปลุกกระแสซักก่อนบริจาค

114

บริษัท “ไอ.พี. วัน” นำผลิตภัณฑ์ไฮยีนเสริมทัพ อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย และมูลนิธิกระจกเงา ในโครงการ Wash & Share “ซักเพื่อให้” ครั้งที่ 2 ลดปัญหาขยะเสื้อผ้าจาก และปลุกกระแสซักก่อนบริจาค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ Wash & Share “ซักเพื่อให้” ครั้งที่ 2 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อลดปัญหาขยะเสื้อผ้าจำนวนมหาศาล และปลุกกระแสการซักก่อนบริจาค นำโดย กวิน นิทัศนจารุกุล บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เจ้าของ อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย สมบัติ บุญงามอนงค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิกระจกเงา และ ธิติ ธเนศวรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอ.พี. วัน จำกัด นำผลิตภัณฑ์ซักผ้าไฮยีน เสริมทัพพลังความสะอาด สร้างสุขอนามัยที่ดี ชวนคนไทยร่วมบริจาคเสื้อผ้าไม่ใช้แล้วที่ยังมีสภาพดี

ธิติ ธเนศวรกุล,สมบัติ บุญงามอนงค์ และ กวิน นิทัศนจารุกุล

โดยบริจาคเสื้อผ้าได้ที่ร้านสะดวกซัก “อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย” (Otteri wash & dry) ทั้งหมด 218 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งจะนำมาซักใหม่ให้หอมสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ซักผ้าไฮยีนก่อนบริจาค เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีต่อผู้รับ อีกทั้งโครงการนี้ยังตระหนักถึงปัญหาขยะจากเสื้อผ้าเหลือใช้ เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการ Reuse และ Recycle เสื้อผ้าเหล่านั้น เพื่อส่งต่อความสุขไปยังผู้ที่ขาดแคลน หรือเปลี่ยนเป็นทุนเพื่อสาธารณะประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

เสื้อผ้าทั้งหมดจะถูกนํามาซัก อบ ทำความสะอาดที่อ๊อตเทริ ด้วยผลิตภัณฑ์ซักผ้าไฮยีน แล้วจะถูกนำไปพับใส่ถุงพลาสติกแล้วขนส่งข้ามจังหวัดไปที่มูลนิธิกระจกเงา โดยบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ทั้งหมดจะถูกนำไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกเพื่อนํากลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถนำเสื้อผ้าทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ 1. เสื้อผ้าแฟชั่น 2. ชุดนักเรียน 3. ผ้าขนหนูและผ้าเช็ดตัว 4. ตุ๊กตา นำมาบริจาคได้ที่กล่องรับบริจาคที่ร้านสะดวกซัก Otteri wash & dry ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2565

เสื้อผ้าที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้จะถูกคัดแยกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1. บริจาคให้กับผู้ที่ขาดแคลน ผู้ประสบภัย หรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 2. บริจาคให้คนไร้บ้านที่เป็นสมาชิกของมูลนิธิกระจกเงามาซื้อในราคาถูกเพื่อนําไปขายเลี้ยงชีพ 3. เสื้อผ้าที่หมดสภาพแล้วจะถูกส่งต่อให้พาร์ทเนอร์ เพื่อผลิตเป็นเสื้อตัวใหม่และนําไปบริจาค หรือขายและนําเงินบริจาคต่อไป