สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 วันที่ 27 ธ.ค.64

2

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
ผู้ป่วยรายใหม่ 2,437 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,183,544 ราย
หายป่วยแล้ว 2,128,947 ราย
เสียชีวิตสะสม 21,504 ราย

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,212,407 ราย
หายป่วยแล้ว 2,156,373 ราย
เสียชีวิตสะสม 21,598 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 26 ธันวาคม 2564
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 102,681,943 โดส
วันที่ 26 ธันวาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 15,791 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 43,599 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 61,222 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 53,222,424 ราย
2. อินเดีย จำนวน 34,789,397 ราย
3. บราซิล จำนวน 22,239,436 ราย
4. สหราชอาณาจักร จำนวน 11,891,292 ราย
5. รัสเซีย จำนวน 10,392,020 ราย
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 2,212,407 ราย