สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 วันที่ 17 ธ.ค.64

20

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
ผู้ป่วยรายใหม่ 3,537 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,156,634 ราย
หายป่วยแล้ว 2,093,265 ราย
เสียชีวิตสะสม 21,233 ราย

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,185,497 ราย
หายป่วยแล้ว 2,120,691 ราย
เสียชีวิตสะสม 21,327 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 16 ธันวาคม 2564
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 98,856,753 โดส
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 110,704 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 162,632 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 143,000 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 51,435,652 ราย
2. อินเดีย จำนวน 34,721,174 ราย
3. บราซิล จำนวน 22,204,941 ราย
4. สหราชอาณาจักรจำนวน 11,097,851 ราย
5. รัสเซีย จำนวน 10,131,646 ราย
ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 2,185,497 ราย