สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 วันที่ 8 ธ.ค.64

21

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
ผู้ป่วยรายใหม่ 3,618 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,123,521 ราย
หายป่วยแล้ว 2,039,723 ราย
เสียชีวิตสะสม 20,941 ราย

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,152,384 ราย
หายป่วยแล้ว 2,067,149 ราย
เสียชีวิตสะสม 21,035 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 7 ธันวาคม 2564
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 95,879,742 โดส
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 89,443 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 127,537 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 46,704 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 50,270,136 ราย
2. อินเดีย จำนวน 34,656,506 ราย
3. บราซิล จำนวน 22,157,726 ราย
4. สหราชอาณาจักร จำนวน 10,560,341 ราย
5. รัสเซีย จำนวน 9,864,845 ราย
ประเทศไทย 🇹🇭 อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 2,152,384 ราย