สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564

9

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
ผู้ป่วยรายใหม่ 6,904 ราย
หายป่วยแล้ว 1,838,061 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,953,632 ราย
เสียชีวิตสะสม 19,670 ราย

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
หายป่วยแล้ว 1,865,487 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,982,495 ราย
เสียชีวิตสะสม 19,764 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 8 พฤศจิกายน 2564
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 80,968,807 โดส

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 125,899 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 327,818 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 15,478 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 47,438,967 ราย
2. อินเดีย จำนวน 34,374,455 ราย
3. บราซิล จำนวน 21,886,077 ราย
4. สหราชอาณาจักร จำนวน 9,333,891 ราย
5. รัสเซีย จำนวน 8,834,495 ราย

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 1,982,495 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19,#ศูนย์ข้อมูลCOVID19,#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ