Lovely Eye & Skin Clinic รับรางวัล GOLD AWARD FOR MERZ PURE TOXIN

4

Lovely Eye & Skin Clinic ย้ำความมั่นใจกับเทคนิคความงามแบบเฉพาะ ด้วยรางวัลระดับประเทศ

พ.ญ.ณัฐฐามณี สิริภคพันธ์ (หมอรวงข้าว) ให้เกียรติเป็นผู้รับรางวัล “2020 THE GOLD AWARD FOR MERZ PURE TOXIN”  พร้อมร่วมถ่ายภาพกับบริษัท เมิร์ซ เอสเธติกส์ จำกัด (ประเทศไทย) เพื่อประกาศเกียรติคุณให้เป็นคลินิกที่มียอดจำนวนการใช้สูง โดย Lovely Eye & Skin Clinic ได้นำคุณสมบัติของ BOTOX มาเสริมศักยภาพการศัลยกรรมความงามรอบดวงตา เพื่อแก้ไขปัญหารอบดวงตาได้ดียิ่งขึ้น ด้วยเทคนิคเฉพาะบุกเบิกและพัฒนาโดยคุณหมอรวงข้าว ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญกว่า 10 ปี