ตลาดเกษตรปลอดภัย สังคมสุขใจ ที่สามพราน ริเวอร์ไซด์

103

อาหารปลอดภัย ไม่ได้สร้างแค่สุขภาพที่ดีให้กับผู้คน แต่ยังมีผลประโยชน์ที่เชื่อมต่อไปถึงคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี ที่สร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม  เมื่อเกษตรกรไม่ใช้สารเคมีก็ไม่ทำให้เกิดหนี้ที่มาจากการลงทุนไปกับปุ๋ยเคมีอีกด้วย

ที่สวนสามพราน ริเวอร์ไซต์ มีการซื้อวัตถุดิบอย่างผักผลไม้และเนื้อสัตว์จากตลาดทั่วไป 20% โดยรับซื้อวัตถุดิบผักผลไม้จากเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ 70% และทำเกษตรอินทรีย์เอง 10% จึงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ ภายใต้มูลนิธิสังคมสุขใจ ซึ่งมี “อรุษ นวราช” ทายาทรุ่น 3 ของสามพราน ริเวอร์ไซต์ เป็นเลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ และขับเคลื่อนเส้นทางของเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยภายใต้ “สามพรานโมเดล”  ล่าสุดได้กำหนดจัดงาน สังคมสุขใจ ภายใต้แนวความคิด “อาหารปลอดภัย พาชุมชนไทยยั่งยืน”  ในวันที่ 15-17 ธันวาคมนี้ ที่สามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม

อรุษ กล่าวว่า มูลนิธิสังคมสุขใจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกลุ่มภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดงาน สังคมสุขใจขึ้นเพื่อสื่อสารไปยังผู้บริโภคให้ตื่นตัว มาร่วมกันสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน ซึ่งทุกคนสามารถมีส่วนร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ ด้วยการเป็น Smart Consumer คือ รู้เท่าทัน ฉลาดเลือก และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ผลจากการจัดงานในปีนี้เราหวังให้ผู้บริโภค ซึ่งก็คือพวกเราทุกคนที่อยู่ในห่วงโซ่อาหาร ลุกขึ้นมาเป็น Change Agent สร้างการเปลี่ยนแปลง เริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ค้นหาความรู้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนระบบอาหารยั่งยืน

สำหรับไฮไลท์ ภายในงาน มีการนำสินค้าเกษตรอินทรีย์ จากเกษตรกรเครือข่าย ทั่วประเทศกว่า 200 ร้านค้า มาร่วมจำหน่ายในงาน อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วยออร์แกนิก เช่น ขนมทองม้วน ซาลาเปา โดนัท จากโรงเรียนบ้านคลองใหม่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล เป็นต้น

พบกับต้นแบบแห่งวงการเกษตรอินทรีย์ อาทิ นายโจน จันใด ผู้ก่อตั้งศูนย์พันพรรณ นายวิฑูรย์ เรืองเลิศปัญญากุล ผู้อำนวยการกรีนเน็ท นายนคร ลิมปคุปตถาวร ผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง  และพระอาจารย์มหาสุภาพ พุทธวิริโย เจ้าอาวาสวัดป่านาคำ จ.กาฬสินธุ์ พระผู้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรพอเพียง มาขับเคลื่อนชุมชนกว่า 20 ปี  มาเสวนาแชร์ความรู้ บอกเล่าศรัทธา ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ

นอกจากนี้ยังมีเซเลบเชฟรุ่นใหม่อย่าง เชฟตาม (ชุดารี เทพาคำ) ที่จะมาสร้างคุณค่าอาหารไทยจานพิเศษด้วยวัตถุดิบอินทรีย์  พร้อมสัมผัสรสชาติอาหารไทยสุดอเมซิ่ง( Amazing) กับกิจกรรม Amazing Thai Taste  Station มีเวิร์คช็อปเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวสวนเกษตรอินทรีย์ พื้นที่เครือข่ายสามพรานโมเดล  สัมผัสนิทรรศการ 10 ชุมชนอาหารเด็ด ที่เที่ยวดัง และลงทะเบียนรับฟรีผักสวนครัวอินทรีย์จากบูธ ททท. แถมด้วยบริการตรวจเลือดหาสารเคมีตกค้างในร่างกายฟรี

ณัฐ ครุฑสูตร ผอ. กองสร้างสรรค์กิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า มากกว่า 1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวทั้งหมด ถูกใช้ไปในเรื่องของอาหาร โดยในปีที่ผ่านมา พบว่าประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวอาหารจำนวน 4.56 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 20% ของรายได้รวมจากการท่องเที่ยวทั้งหมด  และในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาพบว่า รายได้จากอาหารและเครื่องดื่มของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีแนวโน้มเติบโตขึ้นร้อยละ 5.74 รัฐบาลจึงได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

นักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าอาหารปลอดภัยภายในงานสังคมสุขใจ ภายใต้แนวความคิด “อาหารปลอดภัย พาชุมชนไทยยั่งยืน”  ในวันที่ 15-17 ธันวาคมนี้ ที่สามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม