‘โอสถสภา’ เปิดโรงงานขวดแก้วแห่งใหม่

11

นายเพชร โอสถานุเคราะห์ (กลาง) ประธานคณะกรรมการบริหาร นายธนา ไชยประสิทธิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานคณะกรรมการบริหาร นายประธาน ไชยประสิทธิ์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานคณะกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP ร่วมเปิดโรงงานผลิตขวดแก้วของบริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ โดยโรงงานแห่งนี้เป็นฐานผลิตขวดแก้วแห่งใหม่ของโอสถสภา เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตรองรับความต้องการของตลาด ควบคุมด้วยเทคโนโลยีระดับโลก ช่วยลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพการผลิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม