โรงพยาบาลธนบุรี มอบร่ม อเนกประสงค์และร่วมกันปลูกต้นทองอุไร

17

คุณอนุเทพ เลิศสกุลทอง ผู้อำนวยการสายพัฒนาธุรกิจ โรงพยาบาลธนบุรี เป็นตัวแทนมอบร่มอเนกประสงค์ ให้กับเขตบางกอกน้อย เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา และยังนำทีมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร บริเวณเกาะกลางถนนจัดภูมิทัศน์ถนนให้สวยงาม ช่วยสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เป็นเอกลักษณ์น่ามอง ณ ถนนพรานนก – พุทธมณฑลสาย ๔