โรคฉี่หนู ไม่ได้มีแค่หนู หน้าฝนต้องระวังการลุยน้ำ

17
ภาพโดย Asia Esso จาก Pixabay

โรคไข้ฉี่หนู เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในปัสสาวะของสัตว์ เช่น หนู หมู วัว สุนัข แมว เชื้อเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล รอยขีดข่วน หรือผิวหนังที่เปื่อยนุ่มเนื่องจากแช่น้ำอยู่นาน โดยจะพบมากในช่วงฤดูฝน กรมควบคุมโรคจึงมีประกาศเฝ้าระวัง ในช่วงหน้าฝนนี้

 นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่าจากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.–3  ส.ค. 62  พบผู้ป่วยแล้ว 1,170 ราย เสียชีวิต 14 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชายวัยทำงาน ผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 45-54 ปี รองลงมาคือ 35-44 ปี พบมากที่ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกคือ พังงา ศรีสะเกษ ยโสธร ยะลา และระนอง  ในสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค ได้รับแจ้งเหตุการณ์พบผู้ป่วยสงสัยโรคไข้ฉี่หนูเสียชีวิต 4 ราย จากจังหวัดศรีสะเกษ 2 ราย และตรัง 2 ราย”

ภาพโดย Asia Esso จาก Pixabay

“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ (วันที่ 18 – 24 ส.ค. 62) คาดว่าในช่วงนี้จะมีผู้ป่วยโรคไข้ฉี่หนูอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นโรคที่พบมากในฤดูฝน และเป็นช่วงทำนา กลุ่มเกษตรกรจึงมีโอกาสสัมผัสกับเชื้อโรคมากกว่ากลุ่มอื่นๆ โรคไข้ฉี่หนู เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในปัสสาวะของสัตว์ เช่น หนู หมู วัว สุนัข แมว เชื้อเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล รอยขีดข่วน หรือผิวหนังที่เปื่อยนุ่มเนื่องจากแช่น้ำอยู่นาน  กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการแช่น้ำ ลุยน้ำเป็นเวลานาน โดยเฉพาะผู้ที่มีบาดแผลหรือผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และควรสวมใส่รองเท้าบูทเพื่อป้องกันการสัมผัสน้ำ โคลน โดยตรง หากมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะน่อง ควรรีบพบแพทย์ทันที ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง  ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422