ไปรษณีย์ไทย เปิดบิ๊กแคมเปญ “ส่งด่วนข้ามโลก”ทุกชิ้น 2,000 บาท

6

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดโปรโมชั่น “ส่งด่วนข้ามโลก” โดยคิดอัตราค่าบริการพิเศษทุกชิ้น 2,000 บาท ในน้ำหนักสิ่งของ (Merchandise) ตั้งแต่ 500 กรัม ถึง 3 กิโลกรัม ครอบคลุมประเทศปลายทางทวีปออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกา จากราคาปกติสูงสุด 2,950 บาท สำหรับโซนอเมริกา เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ใช้บริการส่งต่างประเทศอย่างเต็มที่ ซึ่งโปรโมชั่นดังกล่าวนี้ เป็นบิ๊กแคมเปญฉลองครบรอบ 16 ปี ไปรษณีย์ไทย ‘บริการด้วยหัวใจ’ โดยสามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ถึง 16 สิงหาคม 2562 ณ ที่ทำ การไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th