EPG เปิดบ้านต้อนรับคณะนักลงทุน เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและกระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัท

50

นางสาวเนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์ (กลาง) ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ให้การต้อนรับคณะนักลงทุน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและกระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัท ณ สวนอุตสาหกรรม ไอพีพี อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เมื่อเร็วๆ นี้