DITP เพิ่มศักยภาพวัยเก๋า ผ่านโครงการ “60+ ค้าออนไลน์ขายทั่วโลก”

7

DITP เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวัยเก๋า ดันยอดขายออนไลน์บน Thaitrade.com ผ่านโครงการ “60+ ค้าออนไลน์ขายทั่วโลก”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ “60+ ค้าออนไลน์ขายทั่วโลก” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวัย 60+ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการค้าออนไลน์แบบครบวงจร และเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าสู่ตลาดสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วม กว่า 30 ราย เมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2562 ณ True Digital Park สุขุมวิท กรุงเทพฯ

โครงการ “60+ ค้าออนไลน์ ขายทั่วโลก” ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรผู้สูงอายุที่มีความสนใจในการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ด้วยการพัฒนาทักษะด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ

โดยเฉพาะช่องทางการค้าขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลก ภายในงานมีกิจกรรมเวิร์คช็อปโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Thaitrade.com มาให้ความรู้ในเรื่องการเปิดร้านค้าบนเว็บไซต์ วิธีการลงขายสินค้า การบริหารจัดการร้านค้าให้สามารถสร้างยอดขายได้จริง

นอกจากนี้ยังมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการทำธุรกิจด้านต่างๆ มาให้ความรู้ในเรื่องวิธีการใช้งานและขายสินค้าบนเว็บไซต์อาลีบาบา (Alibaba) การใช้บริการขนส่งสินค้ากับไปรษณีย์ไทย การถ่ายภาพสินค้าแบบมืออาชีพด้วยโทรศัพท์มือถือ การหาคีย์เวิร์ดเพื่อตั้งชื่อและเขียนคำบรรยายสินค้า เป็นต้น

โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ อยู่ในกลุ่มธุรกิจอาหาร ไลฟ์สไตล์ เครื่องจักร สุขภาพและการแพทย์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ประเทศไทยได้เริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีประชากรที่อายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการวัย 60+ ที่ยังมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการขายสินค้าออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางต่อยอดธุรกิจ พร้อมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมในยุคดิจิทัล

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป สามารถดูรายละเอียดได้ที่ nea.ditp.go.th และ facebook.com/nea.ditp หรือต้องการสมัครเป็นสมาชิกผู้ขายบนเว็บไซต์ Thaitrade.com สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitrade.com, www.facebook.com/ThaitradeDotCom หรือ DITP Call Center 1169 โทร. 02 507 7825 หรือ e-mail: contact@thaitrade.com