DITP เพิ่มทักษะผู้ประกอบการวัย 60+ ขายออนไลน์ผ่าน Thaitrade.com

6

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ “60+ ค้าออนไลน์
ขายทั่วโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวัย 60+ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการค้าออนไลน์แบบครบวงจร และเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าสู่ตลาดสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในงานThaitrade.com ได้จัดเวิร์คช็อปโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอนให้ผู้ประกอบการเปิดร้านค้าออนไลน์ ลงสินค้าและบริหารจัดการร้านค้า รวมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองในการทำธุรกิจระหว่างประเทศจากแบบออฟไลน์สู่ออนไลน์ ณ True Digital Park กรุงเทพฯ