สธ.เปิดสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เพิ่มทางเลือกฟื้นฟูสุขภาพ

64

สธ.เปิดสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เพิ่มทางเลือกฟื้นฟูสุขภาพประชาชนด้วยแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เล็งพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันนานาชาติ ด้านสภากาชาดฝรั่งเศสส่งพยาบาลศึกษาปรัชญาตะวันออก

ที่สถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 6 เดินทางมายังโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อเปิดสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ให้การต้อนรับ

นายแพทย์สุขุม กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการนำแพทย์แผนไทยและสมุนไพรมาใช้ในระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ภายในปี 2565 ตั้งเป้าให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยร้อยละ 20 โดยเปิดบริการตรวจรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยคู่ขนานในโรงพยาบาลทุกระดับ รวมทั้งจะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้ 3.6 แสนล้านบาท ช่วยสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นสินค้านวัตกรรม เพิ่มโอกาสแข่งขันในตลาดโลก เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการภายในประเทศ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อว่า โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เป็นต้นแบบเมืองสมุนไพรของประเทศ ได้พัฒนาสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ แบบผสมผสานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าให้เป็นแหล่งพัฒนายกระดับงานวิจัยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร อาทิ นวดแก้ไมเกรนกับเส้นประธานสิบ ยาสมุนไพรตำรับกลีบบัวแดงบำรุงสมอง มะระขี้นกช่วยลดน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ฝึกประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรระดับประเทศและนานาชาติ

“การจัดตั้งสถาบันการแพทย์แผนไทยนี้ นับเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีในการพัฒนาการแพทย์แผนไทยอย่างยั่งยืน ช่วยให้เกิดการบูรณาการ การแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพครบทุกมิติ และยังเพิ่มขีดความสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในระดับนานาชาติด้วยการพัฒนางานวิจัยและหลักสูตรอบอรมร่วมกับสถาบันต่างประเทศ” ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

ด้านนายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า สถาบันการแพทย์แผนไทย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการคือ 1.เพื่อยกระดับการบริการการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบริการสุขภาพ บูรณาการการรักษาร่วมกับสหวิชาชีพ 2.เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 3.เป็นแหล่งศึกษาอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและทางเลือกเพื่อนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลได้รับนักศึกษาต่างประเทศเพื่อเข้าอบรมและศึกษาข้อมูลด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทยแล้วจากหลายประเทศ อาทิ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะนักศึกษาพยาบาลบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Bastyr University ประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาเภสัชกัมพูชา ภูฏาน ฟิลิปปินส์ และ ล่าสุดคือ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดฝรั่งเศส ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน และเรียนรู้กระบวนการขั้นตอนการตรวจรักษาของแพทย์แผนไทย เรียนรู้การฟื้นฟูสุขภาพของมารดาหลังคลอด เป็นต้น

ผอ.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า “ ปัจจุบันสถาบันฯ ให้บริการคลินิกกลุ่มโรคเฉพาะทางด้านการแพทย์แผนไทย เช่น โรคที่มีอาการปวด ข้อยึดติด อัมพฤกษ์ อัมพาต และออฟฟิศซินโดรม โรคหลอดเลือดสมอง กล้ามเนื้อและข้อ พาร์กินสัน และสะเก็ดเงิน การฟื้นฟูมารดาหลังคลอด โดยหัตถการ เช่น นวดไทย นวดน้ำมันกระดูกไก่ดำ ประคบสมุนไพร พอกยา เผายา ย่างยา เริ่มทดลองเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้ารับการรักษาในคลินิกกลุ่มโรคเฉพาะทาง และมารดาหลังคลอด จำนวนถึง 193 ราย ”

“ในอนาคตเราจะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะสาขาด้านสุขภาพ โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการสร้างการเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพให้กับต่างชาติ ที่มีความสนใจและสามารถนำไปบูรณาการให้เข้ากับบริบทของแต่ละประเทศ ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการใช้สมุนไพร เชื่อมั่นและรู้จักการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นศาสตร์ดั้งเดิมที่มีมานานในบ้านเรา แต่หลายประเทศยังไม่รู้จัก” ผอ.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าว

สำหรับท่านที่สนใจต้องการตรวจปรึกษาสุขภาพและรักษาด้านการแพทย์แผนไทยสามารถสอบถามได้ที่ 037-216164 , 0853912255 หรือ ไปพบกับแพทย์แผนไทย ตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีในงานเฮลท์แคร์ ที่จะถึงนี้ วันที่ 27-30 มิถุนายน 2562 อิมแพคเมืองทองธานี ฮอลล์ 5