กรุงไทย-แอกซ่า Step Life: Your First 10K Running Challenge

32

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมกับ บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด จัดงานวิ่งมินิมาราธอน ภายใต้ชื่องาน “Step Life: Your First 10K Running Challenge” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส – สื่อสารการตลาด และภาพลักษณ์องค์กร บมจ. กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต (ที่ 3 จากซ้าย) และคุณนิติพัฒน์ สุขสวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะสแดนดาร์ด จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 620 ท่าน ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

กิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องจากแคมเปญ Your Life, Your Choice – ชีวิตที่คุณเลือกได้” เพื่อส่งเสริม และให้ความสำคัญต่อสุขภาพที่ดีของคนไทย อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดจากกิจกรรม Step Life Podcast” เป็นรายการแนะนำการวิ่งจากผู้เชี่ยวชาญ โดยแนะนำตั้งแต่วิธีการเดินที่ถูกต้อง จนกระทั่งสามารถวิ่งได้ในระยะ 10 กิโลเมตร ซึ่งมีผู้ฟังกว่า 250,000 คน เป็นจุดเริ่มต้นของทุกคนให้กลับมาเห็นความสำคัญต่อสุขภาพที่ดีของตนเอง และสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่นเดียวกับเป้าหมายหลักของผู้จัดงาน คือ มุ่งหวังให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา