ภูมิสยามฯ รับเกียรติบัตรโรงงานสีขาว

22

นายรัฐโรจน์ ภูริหิรัญพิพัฒ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสาเข็มสปันไมโครไพล์ มาตรฐาน มอก. เทคโนโลยีการผลิตจากประเทศเยอรมัน เข้ารับเกียรติบัตร “โรงงานสีขาว” สถานประกอบกิจการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 จากนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้การรับรองมาตรฐานด้านแรงงาน อาทิ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง พนักงาน ให้มีความปลอดภัยในการทำงาน การจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ เป็นต้น ซึ่งจัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ณ อาคาร ศาลารักษ์ปทุม ชั้น1 ศาลากลาง จังหวัดปทุมธานี