ตรวจ“เลสเบี้ยน”จากความยาวนิ้วนางและนิ้วชี้

569

สาวๆลองตรวจความยาวนิ้วนางและนิ้วชี้ต่างกันไหม ถ้าใช่ มีงานวิจัยเผย คุณอาจจะเป็น “เลสเบี้ยน”

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า นักวิจัยจาก the University of Essex จากประเทศอังกฤษพบว่า สตรีผู้มีความยาวของนิ้วชี้และนิ้วนางของมือซ้ายต่างกัน มีแนวโน้มว่าจะเป็น “เลสเบี้ยน” โดยนักวิจัยได้ทำการตรวจวัดนิ้วมือ 18 คู่ของสตรีแฝดเหมือน ซึ่งคนหนึ่งเป็นสตรีที่มีรสนิยมทางเพศปกติ ขณะที่อีกคนเป็นเลสเบี้ยน ซึ่งโดยปกติแล้ว เลสเบี้ยนจะมีความยาวของนิ้วชี้และนิ้วนางต่างกันอยู่แล้ว แบบเดียวกับผู้ชาย แต่ก็เพียงแค่มือซ้ายเท่านั้น

นักวิจัยยังได้ทำการวัดนิ้วมือ 14 คู่ของแฝดเหมือนเพศชายเช่นกัน ซึ่งคนหนึ่งเป็นชายปกติ ขณะที่อีกคนเป็นเกย์ และพบว่า ไม่มีหลักฐานของความสัมพันธ์จากการวัด ที่จะชี้นำสู่ความเป็นเกย์ของพวกเขา

งานวิจัยนี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง บ่งบอกกับพวกเราว่า การเป็นเลสเบี้ยนนั้น อาจจะเป็นผลมาจากการได้รับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายมากกว่าปกติขณะอยู่ในครรภ์ของมารดา ซึ่งโดยปกติแล้ว ทั้งชายและหญิงจะได้รับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนขณะอยู่ในครรภ์เหมือนกัน แต่บางคนอาจจะได้รับมากกว่าปกติ

ดังนี้ การวิจัยนี้ยังบอกเป็นนัยว่า การเลือกจะเป็นเพศใดได้ถูกกำหนดตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้ว โดยขึ้นอยู่กับปริมาณฮอร์โมนเพศชายที่ได้รับเข้าไป หรือการตอบสนองของแต่ละคนกับระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ได้รับมาอย่างมากอย่างไร ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้พวกเขาเป็นไบเซ็กชวล หรือ โฮโมเซกชวล นอกจากนี้ ความเชื่อมโยงกันระหว่างระดับฮอร์โมนที่ได้รับและความยาวของนิ้วที่ต่างกัน ยังเป็นหลักฐานได้ชี้นำให้เห็นพวกเราเห็นถึงสภาพเพศของพวกเขาได้

ที่มา: สำนักข่าวบีบีซี