ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ผู้ประกอบการ ร้านค้า ลูกค้า มอบเงินบริจาคในเทศกาลเจ

18

บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด (ส่วนหนึ่งของนัมเบอร์วันกรุ๊ป) ผู้พัฒนาตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ซึ่งเป็นตลาดใหญ่และครบวงจรที่สุดในกรุงเทพฯ ตะวันออก จับมือกับผู้ประกอบการร้านค้า และลูกค้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 3 ตัว เนื่องในเทศกาลกินเจ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 81,000 บาท เพื่อมอบให้แก่วัดบางนาใน พระอารามหลวง เขตบางนา กทม. โดยทางวัดจะดำเนินการนำโค-กระบือดังกล่าวไปช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อได้มีโอกาสมีโค-กระบือไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรต่อไป และมอบเงินบริจาคจำนวน 3,535 บาท ให้กับวัดทุ่งเศรษฐี ราม 2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ของวัด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา