กรุงเทพมหานคร จัดงาน JATA Tourism Expo Japan 2018

31

กรุงเทพมหานครเดินหน้าประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม – Bangkok Smiles” ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลวงของประเทศไทยในงาน JATA Tourism Expo Japan 2018 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมงาน

สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร  นำโดย นางกนกรัตน์  พันธ์นรา รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมจัดบูธนิทรรศส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น และนำเสนอภาพลักษณ์การท่องเที่ยววิถีไทย ตามแนวคิด “กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม” หรือ “Bangkok Smiles” ไปสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

ทั้งนี้ ตามรายงานการจัดอันดับเมืองจุดหมายปลายทางทั่วโลก ปี 2561 ของ Euromonitor International ปรากฏว่า กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงถึง 21.2 ล้านคน อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่ทันสมัย ผสมผสานอยู่ในเมืองเดียวกัน ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนนับล้านๆ คนต่างปรารถนาเดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

ภายในงาน กรุงเทพมหานครได้จัดให้มีกิจกรรมและการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ การสาธิตเพ้นท์ที่คั่นหนังสือ การสานปลาตะเพียน การแสดงรำไทย การแสดงดนตรีไทย (ขิม) รวมถึงมีการนำผลไม้ไทยแปรรูปไปให้ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการได้ลองลิ้มชิมรส ซึ่งเป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม” หรือ “Bangkok Smiles” ประกอบด้วย ด้านวัฒนธรรมประเพณี  ด้านวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองต่างๆ  ด้านอาหารไทยและแหล่งซื้อขายสินค้าหลากรูปแบบ  ด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ  และด้านความคุ้มค่าในการท่องเที่ยว เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และของโลกที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักธุรกิจ นักลงทุน และนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก