12 ข้อต้องรู้ หากคิดจะซื้อประกันผ่านธนาคาร

78

ปัจจุบันช่องทางการขายประกันภัยผ่านธนาคารได้รับความนิยมจากประชาชน โดยมีจำนวนผู้เอาประกันภัยสูงขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายประกันชีวิต แต่เรื่องของการประกันภัยไม่ว่าจะผ่านช่องทางไหนก็มีรายละเอียดที่ซับซ้อน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)   ตระหนักถึงความสำคัญของการซื้อประกันภัยของประชาชนผ่านช่องทางธนาคารซึ่งมีแนวโน้มเติบโตขึ้นในหลายปีที่ผ่านมา ดังนั้นจึงมีคำแนะนำสำหรับการเลือกซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร ผ่าน 12 ข้อ ดังต่อไปนี้

การประกันภัยเป็นการบริหารความเสี่ยงของชีวิตและทรัพย์ ที่อยากให้ทุกคนให้ความสนใจ เพราะนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับการคุ้มครองแล้ว ผู้ซื้อประกันภัยจากธนาคาร ต้องรู้ว่านี่ไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคารและต้องศึกษารายละเอียดอย่างละเอียดถี่ถ้วน หากมีปัญหาให้ปรึกษาทาง คปภ. ซึ่งพร้อมดูแลเราอย่างเต็มที่