24 มิ.ย.นี้ พันธุ์ทิพย์ กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. และ เอ็มเทค จัดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

47

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมจัดงาน ‘การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10’ (RDC 2017) รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้หัวข้อ ‘รัชกาลที่ ๙ กับการเกษตร’ เพื่อเฟ้นหาเยาวชนตัวแทนประเทศไทยจาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าแข่งขันระดับนานาชาติ IDC Robocon 2017 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเป็นกำลังใจให้เยาวชนไทยได้ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. ณ บริเวณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PantipPratunam