PPSสนับสนุน EIT CONSTRUCTION UNITED CUP ครั้งที่ 2

39

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “PPS”  ร่วมสนับสนุนงานแข่งขันฟุตบอล EIT CONSTRUCTION UNITED CUP ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) พร้อมส่งตัวแทนพนักงานลงแข่งขันฟุตบอลเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในแวดวงวิศวกรรม โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนตำรวจชายแดน ณ สนาม Super Kick ลาดพร้าว 80 เมื่อเร็วๆนี้