FIFA และรพ. กรุงเทพส่งเสริมเด็กไทย มุ่งฝึกฝนกีฬาฟุตบอล

37

นาวาอากาศเอก(พิเศษ) นพ. ไพศาล จันทรพิทักษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส รพ.กรุงเทพ สายกิจกรรมพิเศษ  และประธานฝ่ายแพทย์ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมปิดท้ายเทศกาลบอลโลกปี 2018 ฐานะโรงพยาบาลกรุงเทพ ได้รับการการันตีจาก  ฟีฟ่าว่าเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการแพทย์ของฟีฟ่า หรือ FIFA Medical Centre of Excellence โดยการจัดการอบรมและมอบลูกฟุตบอลจากฟีฟ่า ให้กับทีมนักฟุตบอลและโค้ช โรงเรียนเซนต์ดอมินิก โรงเรียนบดินทร์เดชา และโรงเรียนวัดเกาะวังไทร จ.นครปฐม เพื่อเป็นการเสริมทักษะทางการเล่นกีฬา พร้อมอบรมให้ความรู้ถึงโปรแกรมป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดจากการเล่นฟุตบอล ซึ่งสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า ได้ร่วมมือกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย และหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมให้เยาวชนของไทยมีความรักในการเล่นกีฬาฟุตบอลและพัฒนาศักยภาพให้เป็นนักฟุตบอลมืออาชีพได้ในอนาคต ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้