จากล้านเหลือแสน เครื่องไบโอพลาสมาฝีมือคนไทย ศิริราชนำร่องรักษาแผลกดทับ

866

ประเทศไทยมีผู้ป่วยติดเตียงประมาณ 2 ล้านคนต่อปี  ในจำนวนนั้นมีผู้ป่วยที่มีแผลเรื้อรัง ผู้ป่วยแผลเบาหวาน แผลกดทับ  ประมาณ 6 แสนคน  ซึ่งแต่ละปีหน่วยงานทางการแพทย์จะต้องใช้งบประมาณอย่างมหาศาลเพื่อรักษาผู้ป่วยเหล่านี้ แต่มีล่าสุดมีข่าวดีมาก และเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจยิ่ง เมื่อกลุ่มนักวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย โดยมูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถคิดค้นและผลิต เครื่องไบโอพลาสมา ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาแผลผู้ป่วยเรื้อรัง แผลเบาหวาน และแผลกดทับ  รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก

ไม่นานนี้ มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ส่งมอบเครื่องไบโอพลาสมา (Bioplasma) ให้แก่คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช  รพ.ศิริราช เพื่อใช้ในการรักษาแผลเรื้อรัง แผลเบาหวาน แผลกดทับ ซึ่งทางโรงพยาบาลศิริราชได้มีการทดลองใช้เครื่องไบโอพลาสมากับคนไข้มาแล้ว 50 ราย และพบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

นายทำนุ ธรรมมงคล

นายทำนุ ธรรมมงคล ประธานมูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า นับเป็นความสำเร็จของคนไทยที่สามารถผลิตเครื่องไบโอพลาสมาได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้สำหรับดูแลแผลเรื้อรังและแผลเบาหวาน ซึ่งยังไม่มีการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ลักษณะดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทย โดยต้นทุนการผลิตเครื่องไบโอพลาสมาอยู่ที่ประมาณ 450,000 บาท  มาพร้อมมาตรฐาน ISO 13485 สามารถให้บริการผู้ป่วยได้ประมาณ 150,000 คนต่อปี กล่าวได้ว่าเครื่องนี้ จะสามารถลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจได้มาก เพราะหากเป็นเครื่องนำเข้าจะต้องใช้งบประมาณถึง 4-5 ล้านบาทต่อเครื่อง

ศ.คลินิก นายแพทย์อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช

ศ.คลินิก นายแพทย์อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช หัวหน้าสาขาศัลยกรรมตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้อธิบายการทำงานของเครื่องไบโอพลาสมาให้ฟังว่า ลักษณะการทำงานของเครื่องไบโอพลาสมา หากนึกภาพง่ายๆ ก็จะคล้ายคลึงกับการใช้เลเซอร์ในการรักษาแผลหรือการศัลยกรรมความงาม ซึ่งเครื่องมือนี้จะใช้งานร่วมกับการรักษาด้วยการใช้ยาแบบเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหายของแผล  โดยระยะเวลาการใช้เครื่องมือสำหรับแผล 1 ตารางเซนติเมตร อยู่ที่ 30 วินาที จากการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกับคนไข้ พบว่าช่วยรักษาแผลกดทับให้หายเร็วขึ้นประมาณ 20%

ดังนั้นเครื่องไบโอพลาสมาซึ่งเป็นเครื่องแรกของประเทศไทย ที่ผลิตโดยคนไทย เป็นจุดเริ่มต้นที่จะใช้ดูแลผู้ป่วยแผลกดทับและแผลเบาหวาน ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการรักษา จากการทดลองในคนไข้ 50 ราย พบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ คนไข้ไม่มีความเจ็บปวดจากการรักษาด้วยเครื่องมือนี้ แต่ยังคงต้องใช้เวลาเพื่อทอสอบประสิทธิภาพในการรักษาระยะยาว อย่างน้อย 5 ปี อย่างไรก็ตาม นับว่าเป็นเครื่องมือที่ควรจะมีการผลิตเพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ด้วย ซึ่งเครื่องไบโอพลาสมาเครื่องแรกนี้จะเป็นตัวนำร่อง  โดยทาง รพ.ศิริราช จะทำการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานกับคนไข้ และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้งานจริงกับทีมวิจัย  ในเบื้องคาดว่าจะมีการขยายผลอีก 10 เครื่องในช่วงแรก และจะมีการพิจารณาเพื่อการขยายผลการผลิตป้อนให้กับโรงพยาบาลในประเทศและเพื่อการส่งออกต่อไป

นายแพทย์ชาญชัย ฉัตรศิริมงคล แพทย์นักวิจัยเครื่องไบโอพลาสมา

นับเป็นข่าวดีที่ดีมากจริงๆ เพราะในปัจจุบัน แนวโน้มของผู้ป่วยติดเตียงมีจำนวนเพิ่มสูง จากจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น เครื่องไบโอพลาสมาจะเข้ามาเป็นเครื่องมือที่เสริมประสิทธิภาพการรักษาแผลเรื้อรังและแผลเบาหวาน รวมทั้งแผลกดทับต่างๆ ทำให้คนไข้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งยังลดภาระแค่ใช้จ่าย ค่าเสียเวลา และเพิ่มความสบายใจให้กับญาตและผู้ดูแล จึงถือเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะร่วมยินดีกับข่าวความสำเร็จนี้ร่วมกัน