การประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย

42

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (กลาง) ให้เกียรติเป็นประธานในการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย (Innovative Rice Product Contest) ในโครงการรางวัล Rice Plus Award 2018 ณ ห้องศาลาแดง โรงแรมดุสิตธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสํานักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้อำนวยการ Brand Center Chulalongkorn Business School นายสมประสงค์ พยัคฆพันธ์ อดีตประธานคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทยภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาห –  กรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ นางพยอม วลัยพัชรา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิลเลเบิล จำกัด ในฐานะกรรมการและเลขานุการโครงการฯ