พิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลลีกกรุงเทพมหานคร

43

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ (กลาง) รองปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “BMA Futsal 2018” เพื่อสร้างกระแสความสนใจในการออกกำลังกาย ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงให้สโมสรกีฬาของสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตในกรุงเทพฯ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพดี ซึ่งจัดโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ณ อาคารสนามกีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก