โรงแรมอัมรารับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงาน ปี 2561

50

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โรงแรมอัมรา กรุงเทพ ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยหรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) ประจำปี 2561 จากฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือทีเส็บ โดยห้องประชุมตันจง ปาการ์ 1 และ 2 ห้องประชุมสุรวงศ์ 1 และ 2 ทั้ง 4 ห้อง ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประเภทห้องประชุม ซึ่งแสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานสถานที่จัดงานเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความพร้อมที่จะรองรับการจัดประชุมและนิทรรศการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณแพทริค อีเกอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย โรงแรมอัมรา กรุงเทพ เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล  จากนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องภิรัช ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพ