ทำ PESA ราคาเท่าไหร่ ต้องรู้อะไรบ้างก่อนทำ ?

8

PESA หรือ Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration เป็นเทคนิคการเก็บอสุจิโดยตรงจากท่อพักน้ำเชื้อบริเวณอัณฑะ มักใช้ในผู้ชายที่มีภาวะมีบุตรยาก ที่ไม่สามารถเก็บอสุจิด้วยวิธีปกติได้ เรามาดูกันว่าการทำ PESA ราคาเท่าไหร่ ? มีเรื่องอะไรบ้างที่ต้องรู้ก่อนทำ

ทำ PESA ราคาเท่าไหร่ ? ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

 • สถานพยาบาล: โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ มักจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าโรงพยาบาลรัฐหรือคลินิก
 • ประสบการณ์ของแพทย์: แพทย์ที่มีประสบการณ์สูง มักจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า
 • เทคโนโลยีที่ใช้: โรงพยาบาลบางแห่งอาจใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ: เช่น ค่าห้อง ค่ายา ค่าตรวจ

โดยทั่วไป การทำ PESA ราคาอยู่ที่ ประมาณ 48,500 – 60,000 บาท

ตัวอย่างค่าใช้จ่าย:

 • โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่: 60,000 บาท
 • โรงพยาบาลรัฐ: 48,500 บาท
 • คลินิก: 50,000 บาท

ก่อนทำ PESA นอกจากการศึกษาว่าการทำ PESA ราคาเท่าไหร่ ผู้ป่วยควรเตรียมตัวดังนี้

 • ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเจริญพันธุ์: แพทย์จะซักประวัติ ตรวจร่างกาย และประเมินความเหมาะสมในการทำ PESA
 • งดกิจกรรมทางเพศ: ควรงดกิจกรรมทางเพศ 2-3 วันก่อนทำ เพื่อให้อสุจิมีปริมาณมากขึ้น
 • อาบน้ำสระผม: ควรอาบน้ำสระผมให้สะอาดก่อนทำ
 • เตรียมเอกสารสำคัญ: เตรียมบัตรประชาชน ประกันสุขภาพ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • แจ้งแพทย์เกี่ยวกับยา: แจ้งแพทย์เกี่ยวกับยาหรืออาหารเสริมที่ทานเป็นประจำ

ในวันทำ PESA ผู้ป่วยจะได้รับยาชาเฉพาะที่บริเวณอัณฑะ แพทย์จะใช้เข็มขนาดเล็กแทงผ่านผิวหนังเข้าไปในท่อพักน้ำเชื้อเพื่อดูดอสุจิออกมา โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที

หลังทำ PESA ผู้ป่วยอาจรู้สึกเจ็บแปลบหรือมีรอยช้ำบริเวณอัณฑะเล็กน้อย อาการเหล่านี้มักจะหายไปภายใน 1-2 วัน แพทย์จะนัดตรวจติดตามผลและแจ้งผลการตรวจอสุจิ

สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติม

 • การทำ PESA ไม่ได้รับประกันว่าจะเก็บอสุจิได้สำเร็จทุกครั้ง: ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สาเหตุของภาวะมีบุตรยาก สุขภาพของผู้ป่วย และทักษะของแพทย์
 • อสุจิที่ได้จากการทำ PESA อาจมีคุณภาพต่ำกว่าอสุจิที่ได้จากวิธีปกติ: อาจส่งผลต่อโอกาสในการตั้งครรภ์
 • ในบางกรณี แพทย์อาจแนะนำให้ใช้เทคนิคการเก็บอสุจิแบบอื่นร่วมด้วย: เช่น TESE (Testicular Sperm Aspiration) เป็นการเก็บอสุจิโดยตรงจากเนื้อเยื่ออัณฑะ มักใช้ในกรณีที่ไม่สามารถเก็บอสุจิด้วยวิธี PESA ได้

 ผลข้างเคียงของการทำ PESA มีอะไรบ้าง ?

การทำ PESA โดยทั่วไปถือเป็นหัตถการเล็ก มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่

 • อาการเจ็บแปลบหรือรอยช้ำบริเวณอัณฑะ มักจะหายไปเองภายใน 1-2 วัน
 • อาการแสบหรือปัสสาวะขัด อาจบรรเทาได้ด้วยการดื่มน้ำมาก ๆ
 • ภาวะติดเชื้อ ซึ่งพบได้น้อยมาก

 หากท่านกำลังพิจารณาทำ PESA ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเจริญพันธุ์เพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องและคำแนะนำที่เหมาะสม แพทย์จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน พร้อมประเมินให้ทราบว่าทำ PESA ราคาเท่าไหร่ พร้อมอธิบายผลข้างเคียง และโอกาสความสำเร็จ ช่วยให้ท่านตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ