โรงพยาบาลพระรามเก้า ร่วมกับ CARIVA เปิดให้บริการตรวจความเสี่ยงโรคมะเร็ง 12 ชนิด 

5
โรงพยาบาลพระรามเก้า ร่วมกับ CARIVA เปิดให้บริการตรวจความเสี่ยงโรคมะเร็ง 12 ชนิด ด้วยเทคโนโลยีถอดรหัสพันธุกรรม 53 ยีน ป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลพระรามเก้า ขยายการดูแลโรคยากซับซ้อน มุ่งเน้นดูแลสุขภาพการรักษาเชิงป้องกันก่อนการเกิดโรค ให้บริการตรวจความเสี่ยงโรคมะเร็ง 12 ชนิด ด้วยเทคโนโลยี ONCO+ ถอดรหัสพันธุกรรม 53 ยีน เพื่อทราบถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง โดยร่วมกับ บริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด นำเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบความเสี่ยง ช่วยให้สามารถดูแลสุขภาพได้ตั้งแต่เบื้องต้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ  กรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระรามเก้า นายแพทย์น๊อต เตชะวัฒนวรรณา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า พร้อมด้วย  ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช  และนายศิวดล มาตยากูร ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมในการเปิดให้บริการในครั้งนี้